Start op tijd om virusoverdracht in pootaardappelen tegen te gaan | Syngenta Nederland

You are here

Start op tijd om virusoverdracht in pootaardappelen tegen te gaan

Gewasbescherming
20.02.2019
Bladluis bestrijden in pootaardappel met Karate Zeon

Karate Zeon®: een belangrijke pijler om virusoverdracht in pootaardappelen tegen te gaan

Voorkom verspreiding virusziekten in pootaardappelen

Pootaardappeltelers voeren elk jaar weer een gevecht tegen bladluizen om virusoverdracht in pootaardappelen te voorkomen. Zeker met het verdwijnen van Actara® is dit vanaf nu het geval. Bladluizen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van de verschillende varianten van het Y-virus. Voor een effectieve luisbestrijding moet een combinatie van maatregelen worden getroffen waarbij Karate Zeon + minerale olie de basis is. Karate Zeon is een pyrethroïde en de werking is tweeledig. Enerzijds heeft het een repellerende werking dat wil zeggen dat het de plant onaantrekkelijk maakt voor luizen. Daarnaast heeft het een dodende werking door opname via de huid. De minerale olie wordt toegevoegd om een filmlaag van olie op het blad te leggen waardoor de steeksnuit van bladluizen wordt schoongewassen. Proeven in de afgelopen jaren hebben laten zien dat een combinatie van Karate Zeon + minerale olie een enorme reductie van Y-virus geeft zoals in onderstaande grafiek is te zien.

Y-virus in pootaardappelen

Belangrijk om op tijd te beginnen!

Door het verdwijnen van Actara is het nu nog belangrijker om tijdig met deze bladbespuitingen te beginnen. Als extra slot op de deur dient er daarnaast gedurende het seizoen nog een aantal keren met luisdoders te worden gespoten.

Van pyrethroiden is bekend dat ze minder effectief zijn bij hogere temperaturen. Onderzoek heeft aangetoond dat de invloed van temperatuur het minst optreedt bij Karate Zeon (zie onderstaande grafiek)

Effect temperatuur op luisdoding pootaardappelen

Advies voorkoming virusoverdracht in pootaardappelen:

  • Begin bij 90% opkomst met een wekelijks schema van  50 ml/ha Karate Zeon +  6,0 l/ha minerale olie
  • Voer om de 14 dagen een bespuiting uit met luisdodende middelen.
  • Karate Zeon mag niet tijdens de bloei worden toegepast.