Sterke werking tegen fruitmot is nu een must | Syngenta Nederland

You are here

Sterke werking tegen fruitmot is nu een must

Gewasbescherming
19.06.2017
Fruitmot

Nieuwe collega in de buitendienst

Met genoegen kunnen we u informeren dat we per 1 juni j.l. in de persoon van Ronald Damme een nieuwe medewerker in de buitendienst voor het fruit hebben. Ronald is bekend met de fruitteelt doordat hij 4 jaar lang voor De Witte Agro in het fruit heeft gewerkt.
U kunt Ronald bereiken op telefoonnr. 06- 41747979 of per e-mail [email protected]

Ronald Damme

Vervolg aanpak van fruitmot in de zomermaanden met Affirm®

 

Fruitmot-aantasting op appel

De eerste basisbespuiting tegen fruitmot is op verreweg de meeste bedrijven onlangs in de appels uitgevoerd. Voor peren is het nog te vroeg omdat waarschijnlijk door de hardheid van de vruchten, de jonge rupsen van fruitmot hier nog niet kunnen inboren. Naar alle waarschijnlijkheid moeten de peren eind juni/ begin juli tegen schade door fruitmot beschermd worden.
Fruitmot is door het mooie warme weer actueler dan voorgaande jaren (veel avonden die gunstig zijn voor vluchten met ei- afzet en daarna de gunstige periode voor het uitkomen van de eieren). Ik wil u daarbij wijzen op het feit dat het behang dit seizoen in het algemeen duidelijk lager is dan andere jaren. De hogere druk door het gunstige weer, zorgt ervoor dat  de relatieve schade zonder een goede bescherming duidelijk groter zal zijn dan bij een normaal behang. In de grafieken zien we dat de vluchten en de daaraangekoppelde ei- uitkomst nog geruime tijd zal aanhouden. Afhankelijk van het verloop van de zomer kan er zelfs een tweede generatie ontstaan. 

 

Sterke werking tegen fruitmot is nu een “must” 

Fruitmot-aantasting peer

Om het gewas onder deze omstandigheden goed te beschermen zijn sterk werkende middelen nodig.Verwarringstechniek werkt tot 0,5% fruitmotaantasting, virussen hebben een bestrijdingsniveau van ± 40% en Affirm komt tot 90% werking. Het is daarmee een doeltreffende fruitmotbestrijder, vergelijkbaar met het effect van chlorantraniliprole.

Affirm bestrijdt een breed spectrum aan rupsen. Tegelijk met fruitmot worden afhankelijk van het moment van inzetten ook andere rupsen aangepakt zoals die van bladrollers, bladmineerders en vouwmijn-motten.

Heb oog voor de afzet mogelijkheden

Retail

De mate waarin uw fruit kan voldoen aan de eisen van de Retail, bepaalt uw afzetmogelijkheden. Deze eisen worden regelmatig bijgesteld. Zo zien we dat door meer supermarktketens een limiet wordt gesteld aan het aantal werkzame stoffen dat in een analyse gevonden mag worden. Voor enkele belangrijke supermarkten ligt deze grens nu op vier stoffen.

Ik raad u daarom aan om onnodige residuen van insecticiden te voorkomen door residu- veilige alternatieven in te zetten. Uitgaande van een mogelijk pluktijdstip van Conference en Elstar van 28 augustus, geeft chlorantraniliprole bij het inzetten als tweede toepassing in appels en eerste toepassing in peren, vanaf 19 juni kans op één gevonden residu bij de oogst. 

Met een wachttijd voor “0” residu van slechts drie dagen is Affirm na 19 juni het enige sterk werkende alternatief om residu te voorkomen.

Affirm en nuttigen

Affirm en nuttigen

Terecht speelt in de fruitteelt het effect van middelen op nuttigen een belangrijke rol. Over de effecten van Affirm doen allerlei verhalen de ronde en de algemene beleving is dat het product schadelijk is voor oorwormen, roofmijten en roofwantsen.

Daarom heb ik veldonderzoek op oorwormen van o.a. East Malling in Kent UK geraadpleegd. Daaruit blijkt dat zelfs 4 toepassingen  van 3 kg. Affirm per hectare (resp. eind april, begin mei, half juni en eind juni) slechts een gering effect hadden op de uiteindelijke oorworm populatie. In dit onderzoek werd Affirm beschouwd als een insecticide met een gering effect op oorwormen. Andere veldstudies tonen aan dat het effect van Affirm op roofmijten en gaasvliegen neutraal is, op roofwantsen is net als op oorwormen een gering effect.

Met name is het geringe effect op oorwormen een belangrijk gegeven omdat dit nuttige insect een slecht herstellend vermogen heeft doordat het slechts één generatie per jaar kent. Alle andere nuttigen herstellen zich door snelle generatiewisselingen veel beter.

Affirm kan op basis van de resultaten van diverse veldstudies dus veilig ingezet worden in de gangbare fruitteelt.

 

Advies van Affirm

Affirm wordt ingezet tegen fruitmot in een dosering van 3 kg. per hectare. Deze dosering heeft een werkingsduur van 10- 14 dagen. De toepassing mag na 14 dagen herhaald worden. In die periode  worden bladrollers en andere rupsen dan tegelijk meegenomen. De toevoeging van 125 ml. Agral Gold per 1000 l. water versterkt de werking van Affirm