Stop de aanval van rupsen met Mainspring

Gewasbescherming
De rupsendruk in de bloementeelt tegengaan, dat kan met mainspring!
Alle informatie over rupsendruk en hoe dit te bestrijden is met mainspring.

Deze tijd van het jaar kom je overal rupsen, motten en vlinders tegen. Er wordt in de praktijk veel gewerkt met Bt-producten (Bacillus thuringiensis) en zolang de rupsendruk en schade niet al te hoog in het gewas oplopen, kan je hier in veel gevallen prima mee uit de voeten. Maar wat doe je als je het hele jaar al aan het vechten bent tegen rupsen en er lijkt maar geen eind aan te komen? Je wilt natuurlijk ook je biologische evenwicht in je gewas niet in gevaar brengen.

Ons antwoord, zet Mainspring in. Mainspring bevat de werkzame stof cyantraniliprole en werkt vooral door middel van opname. Mainspring heeft maar een beperkte contactwerking. De actieve stof wordt vlot opgenomen in de waslaag.  Als rupsen van het blad vreten, krijgen ze het middel binnen en stoppen zij vrij snel met eten. Het kan dan nog wel een paar dagen duren voordat de rupsen dood gaan. Mainspring is translaminair waardoor ook moeilijk te bereiken rupsen zoals bladrollers goed bestreden worden.

Bekijk hier een video over de werking van Mainspring op rupsen.

In het figuur hieronder het werkingsschema van Mainspring. Na opname treedt verlamming van spieren op hetgeen uiteindelijk tot de dood van de rups leidt.

Het werkingsschema van mainspring op het gewas verdeelt in drie fases.

Mainspring heeft weinig invloed op biologische vijanden en past dus perfect in de geïntegeerde teelt. Naast rupsen bestrijdt Mainspring ook trips en mineervlieg.


Pas Mainspring toe met een interval van 7 dagen tussen de 2 bespuitingen (maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus / blok, 60 dagen tussen 2 blokken). Zorg bij de toepassing voor een goede bedekking van het gewas. De juiste spuittechniek is hierbij van groot belang. Mainspring is een zacht middel en heeft voor de bestrijding van rupsen geen hulpstof nodig. Wissel na 2 bespuitingen af met middelen uit een andere chemische groep voor een goed resistentiemanagement.


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze Crop Advisors. Kijk ook eens op ons Expert Center voor meer informatie over hulpstoffen, resistentiemanagement en spuittechniek.