Suikerbieten: Bescherm je gewas en opbrengst | Syngenta Nederland

You are here

Suikerbieten: Bescherm je gewas en opbrengst

Gewasbescherming
02.07.2021

De aanpak van bladziekten in suikerbieten is de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. De druk van met name Cercospora is alleen maar toegenomen.
Dit wordt veroorzaakt door o.a. kortere teeltrotaties en niet-kerende grondbewerking. Oogstresten met ziektesporen kunnen zo langer aanwezig blijven en al vroeg in het seizoen voor aantasting zorgen.
Cercospora zorgt voor een opbrengstderving, lagere suikergehaltes en een mindere winbaarheid.
Stemphylium is de laatste jaren minder te zien geweest, maar ook hiervan weten we dat deze ziekte zomaar weer kan toeslaan! 

 Cercospora in suikerbiet

We zien nu dat we ten opzichte van 2020 een heel ander voorjaar hadden. Meer neerslag en andere temperaturen.
De gewassen staan er vitaal bij, maar laat u niet verrassen en blijf goed monitoren op een beginnende aantasting. Op tijd starten, dus preventief spuiten, blijft de gouden regel.
Vorig jaar kwam het bericht van de 1e aantasting op 26 juni.
Afgelopen week kwamen de eerste meldingen van aantasting met Cercospora in rode bieten in volkstuinen binnen. Dit is vaak een indicatie voor beginnende infectiedruk.
Houd uw percelen goed in de gaten en voer zo nodig een bestrijding uit bij 1e de aantasting.

Ons advies:
Start met BICANTA®
Dosering 1 lLTR per hectare

  • Per teelt mag Bicanta twee maal worden ingezet met een minimum interval van 21 dagen
  • Veiligheidstermijn is 35 dagen
  • Spuit met minimaal 90 % driftreductie