Syngenta vaart een nieuwe koers: vergroening!

Gewasbescherming
Druppel

De Gewasbeschermingsdivisie van Syngenta gaat de komende jaren nog meer inzetten op vergroening van het productportfolio en wil nog nauwer samenwerken met telers en adviseurs. Het beleid is in lijn met de ambitie 'Zero Impact' die Syngenta enkele jaren geleden formuleerde. Iedere druppel spuitvloeistof moet op de juiste plaats belanden om negatieve effecten voor het milieu, de mens en de omgeving te voorkomen. Zorgvuldig spuiten met goed onderhouden en afgestelde apparatuur is daarvoor cruciaal.

We zetten vol in op onderzoek, vergroening en kennisoverdracht om de transitie naar duurzaam telen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vergroeningsbeleid

Ons vergroeningsbeleid gaat echter veel verder. Zoals veel bedrijven in onze branche was Syngenta lang gefocust op het ontwikkelen en naar de markt brengen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het accent is nu vooral komen te liggen op vergroening van het productportfolio, op samenwerking en op het aanbieden van geïntegreerde oplossingen voor ziekte- en plaagbeheersing, inclusief activiteiten en voorzieningen die dat ondersteunen. Ons nieuwe biofungicide Taegro is een goed voorbeeld van een groen middel en is werkzaam tegen een groot aantal schimmelziekten. Zo’n groen product biedt de nodige voordelen, maar vraagt ook een andere benadering van de teler. Pas ingrijpen als het probleem gesignaleerd wordt, is er met dit soort middelen niet bij. Er zal veel meer preventief en met schema’s gewerkt moeten worden.

Syngenta verwacht dat de Europese markt voor groene middelen in de komende vijf jaar zal gaan verdubbelen. Om daad bij woord te voegen heeft Syngenta het Italiaanse bedrijf Valagro in oktober 2020 overgenomen, dat met 700 medewerkers en vestigingen op drie continenten een grote speler is in biocontrols, biostimulanten en speciale (organische) meststoffen. Deze acquisitie helpt ons mede om over een breed front te werken aan nieuwe integrale oplossingen, waarbij we streven naar minder input van chemie en een betere plantweerbaarheid.

Hulpstoffen

Daarnaast heeft Syngenta aan het begin van dit jaar de producten van SURfaPlus overgenomen. Hulpstoffen worden een steeds belangrijker onderdeel in het spel van de gewasbescherming. Door het gebruik van hulpstoffen kunnen we middelen efficienter inzetten door ze op de juiste plaats in of op het blad te krijgen. Bezoek zeker ook eens ons Expert Center voor meer informatie over het gebruik van hulpstoffen.