Syngenta's reactie op de uitspraak van het Europees Hof

Gewasbescherming

Syngenta reactie op de uitspraak van het Hof van Justitie: goede regelgeving is van cruciaal belang voor voortdurende innovatie en duurzamere landbouw


Het arrest van het Europees Hof van Justitie van vandaag is teleurstellend en ongelukkig. We houden vast aan onze beslissing uit het verleden om het besluitvormingsproces van de Europese Commissie met betrekking tot onze thiamethoxam-technologie aan te vechten, aangezien deze zich baseerde op een hypothetisch risico om gedeeltelijke beperkingen op neonicotinoïden toe te passen, buiten wettelijk goedgekeurde regelgeving.

Voorspelbare regelgevingskaders en de consistente toepassing hiervan door regelgevers stellen bedrijven als Syngenta in staat te innoveren en zo Europese boeren en uiteindelijk Europese consumenten te ondersteunen met lokaal geproduceerd, veilig en betaalbaar voedsel.

De behandeling van deze specifieke zaak weerspiegelt onze meer algemene bezorgdheid over de benadering die de Europese Commissie volgt voor het reguleren van technologie in de landbouw. De evolutie van moderne landbouwtechnologie en verantwoord, op wetenschap gebaseerd milieubeheer is een absolute vereiste als we betaalbaar, veilig en lokaal voedsel duurzaam willen produceren om tegen 2050 meer dan 9 miljard mensen te voeden en voor onze planeet te zorgen. Voorspelbare, transparante en op wetenschap gebaseerde regelgeving moet centraal staan ​​bij het aangaan van deze uitdaging. De hoogstaande wetenschap en regelgeving in Europa is in toenemende mate gepolitiseerd. Dit heeft alle betrokken partijen negatief beïnvloed en heeft bovendien het vertrouwen van de consument geschaad.

Vooruitkijkend, moet de uitspraak van vandaag worden gezien als een kans om een ​​sterkere basis te leggen voor een transparante dialoog en wetenschappelijk inzicht met Europese regelgevers en alle andere belanghebbenden. We willen een duidelijk signaal afgeven dat wetenschappelijke innovatie naar onze mening de enige effectieve manier is om de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan om voedselzekerheid te bereiken en het milieu te beschermen.

We blijven ons inzetten, binnen een betrouwbaar wetgevingskader, voor innovatie om de landbouw in de EU duurzamer te maken en tegelijk de financiële zekerheid van de landbouwers in de EU te waarborgen.

Lees het volledige persbericht: