Taegro, het beste van én voor de natuur

Gewasbescherming
Taegro

Met de introductie van Taegro zet Syngenta een nieuwe stap in de wereld van de groene gewasbescherming. Met het middel zetten we een nieuw én veelbelovende biofungicide op de markt. En, sinds het najaar van 2020 mogen we zeggen dat Taegro ook officieel SKAL gecertificeerd is! Taegro is nu ook toepasbaar in de boomkwekerij en sierteeltgewassen onder glas en werkt tegen veel schimmels. Afhankelijk van het gewas kan Taegro worden ingezet tegen Botrytis, echte meeldauw, valse meeldauw , Phytophthora en Alternaria.

Werking van Taegro

Taegro is een mooie aanvulling in het pakket van maatregelen die een teler kan inzetten om zijn sierteeltgewassen te beschermen. Taegro is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus amyloliquefaciens FZB24 en heeft 3 uiteenlopende werkingsmechanismen om schimmels mee te lijf te gaan. Op de eerste plaats werkt Taegro vooral op basis van competitie om plaats en voedsel, kortom waar de bacteriën van Taegro op het blad zitten, kunnen geen schimmelsporen het blad binnendringen. Dus een preventieve toepassing en een goede bladbedekking is hierbij een vereiste. Ten tweede hebben de metabolieten van Taegro een anti-schimmel werking en houden zo ongewenste schimmels op afstand. En als laatste activeert Taegro het natuurlijke afweermechanisme van de plant, zodat deze zich beter kan wapenen tegen een aanval van schimmels. Kortom Taegro is een product met een veelzijdige werking.

Systemische werking Taegro

Uitbreiding etiket

Taegro heeft sinds eind april een groot aantal gewassen op het etiket erbij gekregen, maar liefst 90 gewassen zijn er via kleine toepassingen bijgekomen. Voor de sierteelt betekent dit dat u Taegro als schimmelbestrijding voor professioneel gebruik mag toepassen in de teelten die hier in het gebruiksvoorschrift genoemd staan. Tevens heeft Taegro een registratie als grondbehandeling tegen diverse schimmels zoals Pythium en Rhiziconia.  

Advies

Het belangrijkste met een groen product als Taegro is dat het preventief wordt ingezet, dus eigenlijk al voordat er een echte aantasting in het gewas te zien is. Ziet u bijvoorbeeld een eerste stipje meeldauw in het gewas dan adviseren wij om eerst een meer “curatief” product, zoals bijvoorbeeld Alibi Flora of Topaz, toe te passen en daarna wekelijks Taegro “preventief” in te zetten. U zult van te voren dus al goed na moeten denken over een eventueel gewasbeschermingsschema. Dit vergt even een andere manier van denken van zowel telers als adviseurs.

Ook als je kijkt naar een stukje resistentiemanagement passen dit soort groene middelen perfect in het totaalplaatje. In veel sierteeltgewassen kan echte meeldauw en/of botrytis een echte uitdaging zijn en moeten er wekelijks of met grote regelmaat middelen worden toegepast om deze schimmels onder controle te houden. Om resistentie te voorkomen, is het advies om steeds af te wisselen met middelen uit een andere chemische groep. Door middelen zoals Taegro in te zetten als de meeldauw- en /of botrytisdruk lager is, kun je de andere producten sparen en effectiever inzetten bij een iets hogere ziektedruk.
Ook is uit proeven gebleken dat het gebruik van een hulpstof zoals Elasto G5 de werking van Taegro op echte meeldauw flink verbetert. Door het gebruik van Elasto G5 krijgt u een betere bladbedekking waardoor de meeldauw sporen geen kans krijgen om het blad in te dringen. Dit laat de werking van Taegro zien op basis van competitie om plaats en voedsel, één van de drie werkingsmechanismen zoals eerder genoemd.

In de grafiek hieronder ziet u de resultaten van de bestrijding van echte meeldauw in potrozen. Bij de start van deze proef was sprake van een behoorlijke echte meeldauw aantasting. Door Alibi Flora in te zetten op de momenten dat de druk hoog is (curatief) en Taegro + Elasto G5 vervolgens preventief in te zetten wordt de echte meeldauw goed bestreden en onder controle gehouden. 

.

echte meeldauw bestrijding potrozen

Advies Taegro:

  • Start preventief met 0,37 kg/ha Taegro.
  • Voor een optimale werking tegen meeldauw is het gebruik van een hulpstof aan te bevelen, zoals bijvoorbeeld 0,25% Elasto G5.
  • Start of corrigeer bij hoge druk of beginnende aantasting met bijvoorbeeld Topaz of Alibi Flora.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze Crop Advisors of kijk eens op ons Expert Center voor informatie over spuittechniek, resistentiemanagement en het gebruik van hulpstoffen.