Tijdelijke vrijstelling Vertimec Gold | Syngenta Nederland

You are here

Tijdelijke vrijstelling Vertimec Gold

Gewasbescherming
24.06.2016

De staatsecretaris van Economische Zaken heeft besloten een tijdelijke vrijstelling voor Vertimec Gold® te verlenen voor de bestrijding van perenbladvlo.

* Dosering 0,5 l/ha

De vrijstelling betreft uitsluitend Vertimec Gold

Deze toepassing is uitsluitend toegestaan indien aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van de volgende maatregel:
• een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90%driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand ‘laag’ in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten van af de insteek van de sloot of vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

De rest van het perceel mag daarna op reguliere wijze gespoten worden.

Tweede positieve bericht is dat de beperking van Switch® in grondwaterbeschermingsgebied is komen te vervallen.Switch kan gewoon in grondwaterbeschermingsgebied gebruikt worden.