Tips aanpak Rhizoctonia en zwarte spikkel

Gewasbescherming
Tips voor de bestrijding van Rhizoctonia en zwarte spikkel
Alle informatie over Rhizoctionia en Zwartespikkel en hoe te bestrijden.

Rhizoctonia Solani kan overwinteren als sclerotiën of mycelium in zowel de grond als op gewasresten en kan daarmee dus lang aanwezig blijven op een besmet perceel. Belangrijke teeltmaatregelen zijn onder ander de teeltrotatie, het voorkiemen van het uitgangsmateriaal en niet te vroeg poten zodat de aardappelen snel kunnen doorgroeien en niet gehinderd worden door kou. Ook is de conditie van de bodem en bemesting een belangrijke factor die mee kan spelen. Verder is schoon uitgangsmateriaal erg van belang en kan een rijenbehandeling met AMISTAR® voorkomen dat de dochterknollen geïnfecteerd worden.

Ons advies voor 2024:
Amistar toepassen als rijenbehandeling via spuitapparatuur op de pootmachine.
Dosering: 3,0 l/ha

Naast de jarenlange praktijkervaringen en onderzoeken is bekend dat AMISTAR de bewezen partner is in Rhizoctoniabestrijding met nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel. 

Meer weten?