Tips aanpak Rhizoctonia en zwarte spikkel

Gewasbescherming

Rhizoctonia Solani kan overwinteren als sclerotiën of mycelium in zowel de grond als op gewasresten en kan daarmee dus lang aanwezig blijven op een besmet perceel. Belangrijke teeltmaatregelen zijn onder ander de teeltrotatie, het voorkiemen van het uitgangsmateriaal en niet te vroeg poten zodat de aardappelen snel kunnen doorgroeien en niet gehinderd worden door kou. Ook is de conditie van de bodem en bemesting een belangrijke factor die mee kan spelen. Verder is schoon uitgangsmateriaal erg van belang en kan een rijenbehandeling met AMISTAR® voorkomen dat de dochterknollen geïnfecteerd worden.

Ons advies voor 2023:
Amistar toepassen als rijenbehandeling via spuitapparatuur op de pootmachine.
Dosering: 3,0 l/ha

Afgelopen jaar is AMISTAR® weer uitgebreid getest in diverse proeven en in de praktijk veelvuldig toegepast. In 2021 is in Westernieland (Gr.) een strokenproef aangelegd in  meerdere herhalingen in het ras Agria. Hier werd nogmaals bevestigd dat een rijenbehandeling met AMISTAR de beste resultaten behaalde.

Rhizoctonia Index

Naast de jarenlange praktijkervaringen en onderzoeken is bekend dat AMISTAR de bewezen partner is in Rhizoctoniabestrijding met nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel. In 2018 heeft WUR Lelystad op petrischalen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van azoxystrobine (AMISTAR) en fluxapyroxad (Ref A) tegen zwarte spikkel. Te zien is dat de de schimmel bij een toepassing met AMISTAR nauwelijks groei laat zien. 

Zwarte spikkel. Om ook in de praktijk de effectifiteit van AMISTAR op zwarte spikkel te onderzoeken, is in de proef in Westernieland de aantasting van zwarte spikkel onderzocht. Hierin zien we dezelfde tendens als in de petrischalenproef van de WUR Lelystad: en sterke werking

Zwarte spikkel