Valse meeldauw vraagt om actie in broccoli en bloemkool!

Gewasbescherming
Boerenkool

De ziektedruk van valse meeldauw is momenteel hoog en ook witte roest vraagt de aandacht. Nu curatief ingrijpen niet meer mogelijk is, komt het bij bloemkool en broccoli aan op een tijdige preventieve aanpak van deze schimmelziekten.

“Valse meeldauw is al gezien en de druk is hoog”, waarschuwt Steven Dorrestijn.

“De weersomstandigheden zijn de laatste tijd gunstig geweest en vooral op percelen met structuurproblemen, en dus gestresste planten, is de ziektedruk hoog. En witte roest is ook al waargenomen op signaalplanten, dus ook die schimmel vraagt om actie.”

Voor telers van bloemkool en broccoli begint dit jaar een nieuw hoofdstuk in de aanpak van schimmelziekten. “Nu Folio Gold niet meer is toegelaten, wordt de witte roest niet meer standaard  meegenomen in de bespuitingen”, vertelt Dorrestijn. De afgelopen 12 jaar ging het min of meer automatisch goed maar nu kan de schimmel zomaar weer de kop opsteken. Dus telers moeten alert zijn en het gewas regelmatig inspecteren op witte sporenhoopjes aan de onderkant van het blad.”

In de nieuwe situatie is preventie het toverwoord, stelt Dorrestijn. De crop advisor van Syngenta onderstreept daarom het belang van een tijdige eerste bespuiting op 2 a 3 weken na het planten. “Voor de aanpak van valse meeldauw is dit jaar ons nieuwe preventieve middel Pergado V toegelaten. Als je het solo spuit moet er wel een hulpstof als Actirob of Adigor bij. Als ook witte roest moet worden bestreden, kan de teler Amistar bijvoegen en dan is de hulpstof niet meer nodig. Zowel Pergado V als Amistar hebben een goede werking en ze zijn mooi residu-arm.” Dorrestijn adviseert om deze bespuiting indien nodig te herhalen.

Alternaria en bladvlekken

In de loop van de zomer vragen behalve witte roest en valse meeldauw ook alternaria en bladvlekkenziekten steeds meer aandacht. Dorrestijn. “De fitheid van het gewas speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de schimmelziekten. Een gezond gewas dat vlot groeit is minder gevoelig dan een plant met stress. Maar in een verouderend gewas heeft alternaria sowieso meer kans.”

De algemene richtlijn voor het tijdstip van de laatste bespuiting is volgens Dorrestijn het moment dat de schermen zichtbaar worden. Voor de aanpak van alternaria en bladvlekkenziekten adviseert hij de inzet van Amistar Top. “Dat middel werkt dankzij twee actieve stoffen niet alleen preventief maar ook curatief”, beargumenteert hij.

Naast de schimmelwerking is het volgens Dorrestijn ook belangrijk om bij de middelkeuze goed te kijken naar het milieuprofiel van de fungiciden. “Met de hiervoor genoemde middelen heb je een mooi residu-arm schema”, besluit hij.