Verbeteren van de vruchtmaat en tegengaan van verruwing

Gewasbescherming
Appelbloesem

Verbeteren van de vruchtmaat en tegengaan van verruwing met Promalin

In appels is Promalin met name interessant vanwege het sterke effect om verruwing tegen te gaan. Dit komt niet alleen van pas op Golden Delicious maar ook op oudere Elstar.

Positief effect op de vruchtmaat

Behalve gladdere vruchten geeft Promalin ook een positief effect op de vruchtmaat. Rassen die van nature de neiging hebben wat kleinere vruchten te produceren, kunnen hiervan profiteren. Hierbij valt te denken aan rassen als Elstar en Junami.  Op Jonagold kan Promalin ingezet worden om de zetting te bevorderen om door een iets groter aantal vruchten per boom de vruchtmaat te reduceren en aantrekkelijk voor de consument te houden.

Advies

In appels mag Promalin vier keer worden toegepast in een dosering van 0,25- 0,5 liter per hectare. Om verruwing tegen te gaan kunt u de eerste toepassing uitvoeren vanaf volle bloei en daarna de bespuiting met een interval van 7 tot 12 dagen herhalen. Als u met Promalin de vruchtmaat wilt verbeteren, is het advies om de eerste bespuiting iets te vervroegen en uit te voeren bij 50% open bloemen.

Zetting bevorderen 

Wilt u de zetting bevorderen, dan kan de 1e toepassing al in het begin van de bloei worden uitgevoerd. Afhankelijk van de bloeiomstandigheden en groeikracht van de bomen, kan de dosering en interval worden aangepast, de hoogste dosering met kortere intervallen kiezen bij grote kan op verruwing en slechte bloeiomstandigheden. 
 

Verbeteren van de vruchtzetting en verhogen van de plantweerbaarheid met Isabion