Verhoog uw rendement in gerst

Gewasbescherming
Hyvido, hybride gerst met topopbrengst

Als het gaat om ziektebestrijding in granen wordt meestal over tarwe gesproken. Maar als u als teler gerst in het bouwplan hebt, wilt u hier uiteraard ook hier een maximale opbrengst, dus een maximaal rendement. U kunt uw rendement verhogen, want net als in tarwe geeft het nieuwe fungicide Elatus®Era een opbrengstverhoging gerst. Afgelopen seizoen is Elatus Era succesvol en naar volle tevredenheid ingezet. 

De werkzame stof Solatenol™ laat net als in tarwe in gerst een krachtige en lange werking zien, met meer groen blad en daardoor betere opbrengsten. Ziekten zoals dwergroest, bladvlekken- en netvlekkenziekte worden aangepakt. Als u zowel tarwe als gerst teelt, is Elatus Era een makkelijke keuze, want dan kunt u voor de vlagbladbespuiting volstaan met één middel voor beide teelten.

Onderstaand ziet u het resultaat van een proef in Erica op het ras Irina, met een tweevoudige bespuiting. Elatus Era houdt het gewas langer groen en geeft een hogere opbrengst.

Elatus Era zorgt niet alleen in tarwe maar ook in gerst voor een hoger rendement

De laatste twee seizoenen is Ramularia in opkomst in gerst. 

Advies ziektebestrijding voor zomergerst: pas Elatus Era éénmaal toe in een dosering van 0,6 l/ha op het vlagblad als er ook een T1 bespuiting wordt uitgevoerd. Als bij weining ziektedruk voor maar één bespuiting in de teelt wordt gekozen, gebruik dan een dosering van 0,75 l/ha.