Voorkom stress en versterk uw vruchtzetting!

Gewasbescherming
Vruchtzetting appels

De weersvoorspelling geeft aan dat de temperatuur de komende tijd aan de lage kant zal zijn. Dit in combinatie met een schrale noord tot noordoostenwind en koude nachten kan stress in de boomgaard opleveren. Juist nu de bomen veel energie nodig hebben voor de bladontwikkeling en de bloei is dit een gevoelige periode waartegen het gewas zich beschermt door verminderde zetting of rui. Door de bomen onder zulke omstandigheden extra direct opneembare aminozuren aan te bieden, kan de stress sterk gereduceert worden waardoor de zetting beter is en de jonge vruchtjes ongestoord door kunnen groeien.
Isabion is een sterk werkend aminozuurpreparaat met een hoog gehalte aan essentiele aminozuren in direct opneembare vorm. Omdat aminozuren tevens de eigenschap hebben om moeilijk opneembare elementen zoals calcium en ijzer om te zetten in een chelaat vorm, verbetert Isabion tegelijkertijd de opneembaarheid van dit soort elementen.

Isabion in het kort:

• Bevat 62,5% aminozuren en peptideketens
• Bevat een hoog gehalte aan Proline, hydroxi- Proline en Glycine, die belangrijk zijn voor de vruchtzetting, de celdeling, de natuurlijke weerbaarheid van het gewas en ze helpen stress voorkomen
• Goed mengbaar met fungiciden en andere bladmeststoffen
• Heeft geen onaangename geur
• Veroorzaakt geen verstoring van de vlucht van bijen en hommels op de bloesem
• Veroorzaakt geen verstopte doppen
• Verbetert opname van elementen zoals calcium, ijzer en mangaan door chelaat vorming

Pas Isabion toe in een blok van drie bespuitingen, te beginnen bij ca. 30% open bloemen. De tweede bespuiting kan uitgevoerd worden tussen volle bloei en het vallen van de eerste bloemblaadjes en de laatste bespuiting ca. 7 dagen na einde bloei. De dosering is 2,5 liter/ ha. per toepassing.

Isabion logo

Aandacht voor bloemenstroken
Door deze fruitmail wil ik u tevens informeren over het belang van bloemenstroken.
Het verbeteren van de biodiversiteit staat hoog op de agenda van het Ministerie van Economische Zaken, waar Landbouw onder valt. U kunt hieraan uw bijdrage leveren door in deze weken van het jaar een bloemenmengsel in te zaaien op stukken grond die niet in gebruik zijn.
Mogelijkheden zijn smalle stroken langs watergangen, kopakkers of braak terrein rond schuren.
Syngenta heeft voor u dit mengsel beschikbaar in het kader van het Fruit Quality Concept. Dit mengsel bestaat uit een breed scala aan rijk bloeiende éénjarige planten die aantrekkelijk zijn voor allerlei nuttige insecten, waaronder bijen en hommels.
Per 500 m² is 1 kg. zaaizaad nodig. Voor een goede opkomst is een fijn en schoon zaaibed aan te bevelen en werk het zaad 1- 2 cm diep in.

Bloemenstrook