Waarom is het zo belangrijk Alternaria te voorkomen ? | Syngenta Nederland

You are here

Waarom is het zo belangrijk Alternaria te voorkomen ?

Gewasbescherming
02.09.2021
Alternaria in aardappelen

Alternaria werd lange tijd beschouwd als een secundaire ziekte die zich slechts op een minder sterke plant nestelde (voedseltekort, fysieke gebreken, aangetast door een virus...).

  • Deze hypothese werd bevestigd voor Alternaria alternata gezien het gaat om een saprofytische schimmel, zijnde een schimmel die zich op de plant nestelt zonder die te beschadigen
  • Hetzelfde geldt wanneer de tekenen van Alternaria verkeerd worden aangezien voor verscheidene necroses zoals ozonschade, virussen... waartegen geen enkel middel helpt. 
  • Als het echter gaat over Alternaria solani, dan is de verspreiding van de parasiet constant en onomkeerbaar. Alternaria solani kan zich immers niet alleen vastzetten op gezond plantenweefsel, maar deze „ware parasiet” maakt gifstoffen aan die binnendringen in de plant (gele eilandjes rond de vlekken). 

Enkele jaren geleden was Alternaria nog niet zo wijdverspreid als nu. Deze ontwikkeling is voornamelijk het gevolg van verschillende evoluties in de aardappelteelt:

  • De gecontroleerde bemesting met stikstof om te voldoen aan de behoeftes van de aardappelteelt, waardoor de aardappelplant geen nieuwe bladeren meer kan aanmaken ter compensatie van een mogelijke besmetting met Alternaria
  • Nieuwe rassen die zwaarder kunnen aangevallen worden dan Bintje
  • De aanwezigheid van mancozeb, dat een gekend effect had op alternaria

Gezien de explosieve evolutie van Alternaria solani en omdat de eerste symptomen vaak moeilijk te herkennen zijn, heeft deze parasiet al een zware tol geëist bij vele landbouwers.

Alternaria bestrijden in consumptie aardappelen

Ons advies: Pak alternaria tijdig aan … voorkomen is beter dan genezen!

1. Begin vroeg: de strijd tegen deze ziekte is pas doeltreffend wanneer die preventief gevoerd wordt 
2. Kies voor een 2-in-1 oplossing tegen aardappelziekte en Alternaria: Carial Star
® 
3. Geen beperkingen voor het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden; daarmee hebt u gebruiksgemak
4. Wissel af met uw gangbaar Phytophthoramiddel, zie hieronder het schema

schema aanpak alternaria en phytophthor