Wat is uw opbrengst per hectare? | Syngenta Nederland

You are here

Wat is uw opbrengst per hectare?

Gewasbescherming
19.01.2021

Op weg naar 15 ton tarwe per ha!

Voor telers met wintertarwe is een korrelopbrengst van rond de 10 ton per ha een goede opbrengst. Zit de opbrengst onder de 10 ton dan is men ontevreden, zit het boven de 10 ton dat noemt men dat buitengewoon goed. Toch, als we naar het meerjarig gemiddelde kijken, dan wordt de 10 ton per ha nog lang niet gehaald, zoals onderstaande grafiek laat zien.

opbrengst wintertarwe

 

           
15 ton tarwe is in Nederland dus nog steeds een utopie en daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:

  • Weinig focus op de tarweteelt, voor veel telers is wintertarwe een rotatieteelt waar relatief weinig aandacht aan wordt besteed
  • Bemesting: Op veel plaatsen wordt sleepslagbemesting toegepast wat vaak ten koste gaat van opbrengst. Ook geldt voor tarwe een maximale stikstofgift van 245 kg per ha op kleigronden
  • Klimaatverandering: Door de klimaatsverandering hebben we vaker te maken met droge zomers en hevige regenbuien wat ten koste kan gaan van de opbrengst
  • Schimmelziekten: Aantasting door gele of bruine roest of Septoria

Met het laatste aspect, de ziektebestrijding, kunnen we toch veel invloed uitoefenen op de opbrengst door op het juiste moment het juiste middel te kiezen.Septoria was altijd de belangrijkste ziekte in wintertarwe, maar de laatste drie jaar is die plaats ingenomen door gele roest. Dit is vooral te wijten aan het ontstaan van nieuwe agressievere fysio’s, die in rap tempo rasresistenties doorbreken, het zgn. Warrior Fysio. Zo is bijvoorbeeld het populaire ras Benchmark recent van het toneel verdwenen.Het is zaak om het gewas goed in de gaten te houden: Gele roest kan al vroeg in het seizoen toeslaan. Kies daarom het juiste middel. Proeven en praktijkervaringen hebben aangetoond dat Elatus Era het sterkste middel is tegen gele roest.

Veldproeven
In een veldproef, uitgevoerd in Uithuizermeeden door SPNA, is gekeken wat voor 2021 de mogelijkheden zijn zonder epoxyconazool bevattende middelen. Hierin is gewerkt met bestaande producten, maar ook is de recent toegelaten nieuwe triazool op basis van Revysol opgenomen. Er zijn in dit praktijkveld schema’s getest met diverse middelen op T1 en T2. De resultaten die u hieronder ziet, zijn enerzijds opmerkelijk en anderzijds een bevestiging van ervaringen van de afgelopen jaren. Opmerkelijk is dat niet alle vernieuwingen verbeteringen zijn. Wat wel wordt bevestigd is dat wederom de stof Solatenol (samen met de triazool prothioconazool vormt deze het middel Elatus®Era) zeer sterk presteert en dat alle objecten waarin dit middel ligt de hoogste opbrengst geven, zeker als gekozen wordt voor een toepassing in het vlagbladstadium.gele roest tarwe Conclusie: 
Gele roest geeft een zeer forse opbrengstdaling. In het onbehandelde object is dit slechts 5,8 ton/ha.
Ingezet op T1 geeft Elatus Era een sterke werking met een oogst van 10,5 ton/ha.
Het hoogste rendement (gemiddelde oogst 10,9 ton/ha) wordt verkregen bij een bespuiting in het vlagblad.

Zekerheid en gebruiksgemak

  • Op basis van de zeer brede praktijkervaring van de afgelopen jaren en de meest recente proefresultaten, is het advies voor 2021, altijd te kiezen voor een toepassing van Elatus Era in de granen.
  • Inzet van Elatus Era op T1 geeft al mooie resultaten. De voorkeur is Elatus Era in te zetten in de vlagbladbespuiting, om het vlagblad langdurig gezond, dus ziektevrij, te houden voor een maximale opbrengst.
  • Ook als het gaat om gebruiksgemak scoort Elatus Era trouwens hoog. De toepassing is simpel: geen hoge doseringen of combi-packs, maar gewoon 1 l/ha op het vlagblad. En indien nodig, dan is combineren met middelen tegen luis of graanhaantje probleemloos mogelijk