“Wees alert en begin op tijd met aanpak schimmels in bloemkool en broccoli."

Gewasbescherming
Groentenplatform Broccoli

Vanaf de langste dag is de bestrijding van valse meeldauw in bloemkool en broccoli weer actueel. In broccoli zijn zelfs al aantastingen gemeld. Steven Dorrestijn vertelt met welk spuitschema de gewassen gezond de eindstreep kunnen halen.

“Je moet nu beginnen.”

“Ik hoor uit het Noorden van het land over incidentele problemen met interne meeldauw in broccoli”, begint Steven Dorrestijn zijn relaas. “Ik vermoed dat die zijn veroorzaakt door die twee periodes met veel neerslag begin juni. Zulke vroege besmettingen zijn best opmerkelijk want meestal is de ziektedruk dan nog laag. Het laat maar weer zien hoe scherp je de omstandigheden in de gaten moet houden. Want die vroege plantingen met problemen zijn kennelijk niet beschermd geweest. Een tijdige bespuiting met Pergado® V had dit kunnen voorkomen.”

Buiten de genoemde problemen om is de start van het groeiseizoen voor bloemkool en broccoli volgens Dorrestijn redelijk normaal geweest. “We hadden een relatief droog voorjaar en telers hebben volgens mij weinig concessies aan hun plantschema hoeven doen. En de gewassen staan er over het algemeen ook goed voor.”

Valse meeldauw speelt nu

Zoals gezegd wordt de bescherming tegen schimmels rond de langste dag actueel. “Tegen valse meeldauw zul je vanaf nu zeker in actie moeten komen”, stelt Dorrestijn. “Die schimmel voelt zich lekker bij regelmatig neerslag of dauwnachten. Die omstandigheden hebben we de afgelopen tijd genoeg gehad en ook de komende periode zit er aardig wat wisselvalligheid in de weersverwachting.” Een sterke schema begint volgens de technisch product adviseur van Syngenta met een bespuiting met Pergado V op 2 á 3 weken na het planten. “Pergado V is heel sterk op valse meeldauw; dat middel hoort gewoon echt thuis op deze plek in het schema. Als de omstandigheden gunstig zijn voor de schimmel herhaal je de Pergado V bespuiting na 3 weken. In bloemkool mag het interval ook wel 4 weken zijn.” Dorrestijn voegt daar nog aan toe dat Pergado V wel een hulpstof als Actirob nodig heeft als hij solo wordt gespoten. “Maar als je de Pergado V combineert met Amistar® hoeft dat weer niet. Met de combinatie van Pergado V en Amistar verbreed je de werking naar alternaria, bladvlekken en witte roest.”

Sluimerende ziektes

Een volgend vast moment in het spuitschema is wanneer het scherm in de kool of broccoli verschijnt. “Daar is Amistar® Top het aangewezen middel”, stelt Dorrestijn. “Amistar Top is een sterk en betrouwbaar product. Het heeft de afgelopen jaren een prima reputatie opgebouwd tegen zowel alternaria als mycosphaerella, valse meeldauw en witte roest. Met Amistar Top bescherm je het koolgewas in de volle breedte. Je weet immers nooit zeker welke ziekte zich gaat manifesteren. En vergeet ook niet dat je alleen nog maar preventief kunt spuiten. Dus dan kies je een bewezen product.”

Welke ziektes ook werkelijk gaan spelen is vaak lastig in te schatten, realiseert Dorrestijn zich. “Voor veel schimmels geldt dat je ze niet ziet terwijl ze wel sluimerend aanwezig kunnen zijn. Alternaria en bladvlekken laten zich meestal pas vanaf augustus zien. Het is vooral het weer in juli dat bepaalt welke ziekten echt de kop opsteken.” Voor witte roest geldt eveneens dat het weer in juli bepalend wordt. “Ik heb de witte roest al wel op onkruiden in bermen gezien, maar nog niet in koolpercelen”, vertelt Dorrestijn. De adviseur besluit zijn verhaal met een oude wijsheid voor de plantingen die nog komen gaan: “Het beste wapen tegen alternaria en bladvlekken is een fit gewas. Dus zorg voor een goede bodemstructuur zonder verdichtingen en met een goede waterhuishouding.”