Wees alert op valse meeldauw

Gewasbescherming
Roos

Valse meeldauw is een klasse apart als we naar de groep van de schimmels kijken. Deze “schimmel” behoort tot de groep van de oömyceten en is vooral vochtminnend en kan bladeren, stengels en wortels in een rap tempo infecteren. In een droge periode is er niks aan de hand, maar zodra er periodes met veel regen verwacht worden, is alertheid geboden.

Voor kieming van sporen is vrij water nodig en de optimale temperaturen liggen over het algemeen lager dan bij andere schimmelsoorten (namelijk zo’n 15°C). Hoe dichter je bij deze temperatuur zit qua omstandigheden hoe korter de benodigde bladnat periode voor een infectie. Naarmate de temperatuur toeneemt, des te gunstiger het ziekteverloop en dan kan een gewas in korte tijd helemaal vernietigd worden. Tijdig ingrijpen is dus cruciaal!

Augustus 2021 is Pergado V in de sierteelt voor zowel bedekte als onbedekte teelten toegelaten. Pergado V is een welkome aanvulling voor het middelenpakket tegen valse meeldauw. Pergado V bevat de werkzame stof mandipropamid en werkt op zowel valse meeldauw als Phytophthora.

Omdat het middelenpakket tegen o.a. valse meeldauw beperkt is, is afwisselen van middelen erg belangrijk om resistentie te voorkomen.

Valse meeldauw in roos

Conclusie: Pergardo V geeft een goede werking op valse meeldauw. Het toevoegen van een hulpstof, zoals bijvoorbeeld Assist M36, aan Pergado V bevordert een langere duurwerking en geeft een betere bescherming.

Advies

Start zo preventief mogelijk met Pergado V in een dosering van 0,6 liter per hectare. Voeg een hulpstof zoals Assist M36 toe voor een verbeterde opname in het blad en voor een langere duurwerking. Wissel voldoende af met middelen uit andere groepen om resistentie te voorkomen. Voor een volledig overzicht van de middelen en hun chemische groepen, bezoek ons Expert Center. Lees wel goed de etiketten, aangezien elk middel haar eigen toepassingsvoorwaarden heeft.

 

 

Expert Center NL Banner