Wees alert op witte roest in bloemkool en broccoli!

Gewasbescherming
Broccoli

Nu curatief ingrijpen tegen witte roest niet meer mogelijk is, komt het bij bloemkool en broccoli aan op een tijdige preventieve aanpak van deze schimmelziekte. Hetzelfde geldt voor de valse meeldauw. Het helpt ook om te investeren in een fit gewas.

Witte roest

Voor telers van bloemkool en broccoli begint dit jaar een nieuw hoofdstuk in de aanpak van schimmelziekten. “Vooral op witte roest moeten ze alert zijn”, adviseert Steven Dorrestijn.

“De valse meeldauw zit bij iedereen wel goed tussen de oren maar bij witte roest is dat anders. Witte roest werd de afgelopen 12 jaar immers automatisch meegenomen door de bespuitingen met Folio Gold. Nu we dat middel kwijt zijn, kan de schimmel zomaar weer de kop opsteken. Dus de teler moet er alert op zijn en het gewas regelmatig inspecteren op witte sporenhoopjes aan de onderkant van het blad.”

In de nieuwe situatie is preventie het toverwoord, stelt Dorrestijn. De crop advisor van Syngenta onderstreept het belang van een tijdige eerste bespuiting op 2 a 3 weken na het planten. “Het weer lijkt misschien veilig met de warmte en de droogte, maar er wordt ook veel beregend. Er kan zomaar een gunstig klimaat ontstaan voor schimmels. En witte roest kan ook overwinteren op andere brassica’s, bijvoorbeeld bladrammenas en herik. In bermen is ook al witte roest gevonden op deze signaal planten. Het is dus belangrijk om het gewas op tijd te beschermen want we hebben nu alleen nog maar preventieve middelen.”

Stress voorkomen

Bij de latere plantingen zal in de meeste gevallen sprake zijn van een tweede en soms zelfs derde schimmelbespuiting. De aandacht verschuift in de loop van de zomer van witte roest en meeldauw via Alternaria naar de bladvlekkenziekten. “Of een derde bespuiting nodig is hangt niet alleen af van het verloop van het seizoen”, stelt Dorrestijn. “Ook de fitheid van het gewas speelt een belangrijke rol. Een gezond gewas dat vlot groeit is minder gevoelig voor schimmelaantasting dan een plant met stress.” Die stress kan verschillende oorzaken hebben. Dorrestijn: “Droogte ligt voor de hand, maar slechte beworteling door bodemverdichting geeft ook stress. Of zuurstofgebrek bij wateroverlast.” Dorrestijn stimuleert telers om goed de groeisnelheid van het gewas te volgen. Dat is een redelijk betrouwbare maat voor de fitheid van de plant.

Middelkeuze

Behalve op de schimmelwerking adviseert Dorrestijn om bij de middelkeuze ook te letten op het milieuprofiel van de fungiciden. “Uit oogpunt van afzetmogelijkheden heeft een residu-arm schema altijd de voorkeur. Op dat front valt er gelukkig nog wel wat te kiezen.”