Ziektebestrijding in wintertarwe rendabel | Syngenta Nederland

You are here

Ziektebestrijding in wintertarwe rendabel

Gewasbescherming
17.04.2019
Advies vlagbladbespuiting in tarwe en gerst

De wintertarwe in Nederland staat er in het algemeen goed bij en door de zachte winter zijn de gewassen flink ontwikkeld. De ziektedruk is laag, al is er op de onderste bladeren toch wel wat Septoria te vinden en in sommige rassen, o.a. Benchmark,  sluimert er ook wat gele roest.

Door het aanhoudende droge en stabiel voorjaarsweer denkt men nog niet aan ziektebestrijding, maar toch is het zaak allert te blijven, want met een weersomslag kan een sluimerende aantasting van b.v. gele roest snel tot ontwikkeling komen. Ook is het afgelopen jaar weer gebleken dat een ziektebestrijding met 2 bespuitingen altijd rendabel is. 2018 kenmerkte zich door droge en warme weersomstandigheden en toch bleek in proeven dat 2 bespuitingen (T1 + T2) een meeropbrengst gaf van 1500 kg per ha zoals u in onderstaande grafiek kunt zien.

Advies T2 toepassing: Elatus Era in een dosering van 1,0 liter per ha

Voor de T2 bespuiting is Elatus Era het aangewezen middel met een zeer goede werking tegen Septoria en een uitstekende werking tegen roesten.Ook heeft Elatus Era een zeer lange werking waardoor het gewas tot aan de afrijping beschermd is tegen alle bladschimmels en een maximale opbrengst kan geven. 

Elatus Era blijft to de afrijping beschermd tegen alle bladschimmels vanwege de lange duurwerking