Gina - teeltinfo #2 | Syngenta Nederland

You are here

Gina - teeltinfo #2

13.02.2018

De Olympische ring van Gina

Gina neemt een vlotte start! De eerste zetting is achter de rug en de eerste vruchten zijn aan het groeien!

Terugblik

Zoals in de grafiek te zien is, hebben we flink minder licht gehad in de afgelopen periode vergeleken met 2017 en met het meerjarig gemiddelde. Het teeltseizoen 2018 heeft tot nu toe ruim 20% minder joules vergeleken met dezelfde periode in 2017 en 15% minder joules dan het meerjarig gemiddelde.

Dit zien we overal terug in de gewassen. De zetting is minder regelmatig en we zien gemiddeld iets meer ongelijkheid in de stengels.

Bij Gina werd intussen de eerste zetting gerealiseerd. De bloemen waren krachtig en netjes afgebogen, waardoor de vruchten van een goeie kwaliteit zijn.

Ons advies blijft om de vruchten terug te dunnen naar een vrucht per tak, zodat de energievraag niet te hoog wordt en we sneller naar een tweede zetting kunnen gaan.

Instraling Gina dec jan 2018

Huidige situatie

Inmiddels zijn de etmaal temperaturen weer omhoog gegaan (zowel DT als NT) om te zware bloemen voor de tweede zetting te voorkomen. Het is duidelijk zichtbaar dat er bij Gina nog kracht over is met de belasting van zetsel een, waar bij sommige andere rassen de groei flink achteruit is gegaan. De vruchten van Gina vertonen een duidelijk kenmerk, een paarse 'Olympische' ring op de kroon van de vrucht (zie foto). Deze verdwijnt vanzelf voordat de vrucht begint te kleuren.

Gina eerste vruchten

Volgende periode

In de volgende periode is het belangrijk om tempo te maken (snelheid) door voldoende etmaaltemperatuur aan te houden. Blijf hierbij naar de bloemstand kijken, deze is leidend. Door actief te blijven telen, met minimum buis en niet te hoog oplopende vochtcijfers, zorgen we ook voor sterke cellen in de plant.

Als Gina te krachtig wordt, kan dit best opgevangen worden door de dag te verlengen. Bij structureel te lage etmalen kunnen bloemen te grof worden en daardoor de vorm van de vrucht negatief beïnvloeden.

Na de tweede zetting is het goed om nog enkele dagen rustig aan te doen in temperatuur tot de vruchten 2,5 cm groot zijn. Daarna kan er weer tempo gemaakt worden. 

Gina is sterk tegen neusrot, dus hier hoeft geen extra rekening mee te worden gehouden.

Scherm

Als het gewas te donker wordt moet het scherm gesloten worden. Bij een te blonde gewaskleur moet het scherm langer open blijven.

Hebt u vragen of opmerking naar aanleiding van deze teeltinfo? Wij horen het heel graag!