Gina - teeltinfo #5 | Syngenta Nederland

You are here

Gina - teeltinfo #5

09.07.2018
Gina

Terugblik

De afgelopen periode heeft Gina een goede productie gehad, vergelijkbaar met andere hoog producerende rassen.
Het blijft belangrijk  dat Gina “in balans”  staat. Dan zien we namelijk een hele mooie continue zetting, wat leidt tot blijvend hoger vruchtgewicht.

Begin Juni zagen we de scheut groei toenemen tot bijna kop hoogte. Hierop is men korter gaan toppen en ook de lengte groei van de scheuten is afgenomen.
 

Instraling (joules) tm week 28

De lichtcijfers van de afgelopen periode laten duidelijk zien dat we lange tijd gemiddeld hebben gezeten in joules, en onder 2017. Week 26 en 27 waren uitschieters met een daggemiddelde boven 2700 joules, met enkele dagen een instraling van boven de 900 watt. Ook hebben we erg hoge vocht deficieten gemeten. Gina heeft laten zien hier goed mee overweg te kunnen. Er komen nagenoeg geen brandvlekken of neusjes voor.

 

Huidige situatie

Op dit moment zien we dat Gina sterk generatief staat. Dat komt overeen met wat we de afgelopen jaren hebben gezien en leidt tot de sterke punten van Gina, namelijk een blijvend hoog vruchtgewicht en een daarmee uitlopende produktie vanaf nu tot eind van het seizoen.
Productie resultaten Gina

Gemiddeld vruchtgewicht 2017

Gemiddeld vruchtgewicht Gina

Vooruitblik

Gina kan goed zijn bladvolume behouden, er zullen wel wat verschillen zijn,  afhankelijk van teeltwijze en types van kassen. Daar waar nodig zal wat extra blad aangehouden dienen te worden met gewaswerk. Daar waar de bloemstand achteruit gaat zal een voornacht noodzakelijk zijn.

In deze periode kan de plantbelasting gemakkelijk hoger oplopen. Dit zal invloed hebben op het vruchtgewicht. Streef naar een plantbelasting tussen 35-40 vruchten/m2. Hierdoor zal het vruchtgewicht op een niveau blijven boven de 200 gram.

Gina in het gewas

Gina is een open gewas maar toch zeer groeikrachtig. De groeikracht zit vooral in het wortelstel, stengel en kop en minder in het “bladapparaat”. Dit zie je ook zeker door de stabiliteit van het vruchtgewicht & hoogte van het vruchtgewicht in de zomer. Dit komt door de kracht van de plant die ervoor zorgt dat ook in zomerse omstandigheden, er voldoende energie is om het vruchtgewicht op niveau te houden.

Houd er wel rekening mee dat we de langste dag gepasseerd zijn en de dagen korter worden,  de buitenomstandigheden vochtiger en de nachten in verhouding warmer. Gezien de weeromstandigheden van de laatste weken lijkt het nog ver weg maar over 5-6 weken is het half augustus en dan moeten we klaar staan voor de herfstproductie. Dit betekent dat vanaf half augustus, wanneer de scheutgroei toeneemt, er korter getopt dient te worden en de watergeefstrategie aangepast moet worden op donkere dagen.

Gina is langer dan de meeste rassen in de markt.  Dit wordt nogal eens  geassocieerd met extra arbeid. Navraag bij verschillende bedrijven leert ons dat dit niet zo blijkt  te zijn. De arbeidsbehoefte voor gewasverzorging bij Gina  is lager of nagenoeg gelijk aan de refentierassen in de markt. Bovendien is het door zijn open karakter makkelijker om in te draaien, te toppen en te oogsten.