Nieuwsbrief Cabole week 5 | Syngenta Nederland

You are here

Nieuwsbrief Cabole week 5

02.02.2016

Blijft op de hoogte van ons teeltadvies voor Cabole

Cabole heeft als eigenschap dat de plant zich vrij generatief ontwikkelt en gemakkelijk grofheid (vruchtgewicht) maakt. Het ras onderscheidt zich door een hele constante zetting door het seizoen heen. Met name zetting houden in een vlakker klimaat, maakt dat de plantbelasting zich constant opbouwt. Hierdoor wordt maximale productie gescoord met grovere (zwaardere) vruchten. De focus is om de grofheid (vruchtgewicht) in de zomer te behouden en daar leent Cabole zich erg goed voor. Dit is ook waar de markt extra voor betaald. In het voorjaar vragen te grove vruchten meer groeidagen, wat de teelt vertraagd. Daarom heeft het de voorkeur om dit te voorkomen in het voorjaar. De focus ligt daarom op het snelheid maken. Door het open gewas is Cabole energie- en arbeidsvriendelijk, wat de kosten beheerst. Teeltmaatregelen op voldoende body mass (bladmassa) voor de zomer zijn een leidraad om het gewas goed te beheersen, de focus hiervoor komt in de voorzomer. Strekking van internodiën en zetting in de zomer kunnen we sturen.

Terugblik

Cabole heeft “geen” aparte behandeling nodig gehad bij de plantopkweek. Zaaiing in seedlings is standaard.  Het plantmateriaal van Cabole toonde stevig en open. De plant groeide krachtig en bleef kort geschakeld. Daarom kon het ras in de opkweek gemakkelijker een hogere etmaaltemperatuur verdragen. Belichting bevordert de stevigheid van de planten in de opkweek. We constateerden nauwelijks afwijkende planten. Hierdoor ontstond dus een uniforme partij planten die gelijke koppen geeft. 

Het advies is om goed snelheid (activiteit) in de etmalen te houden. Focus voor het plantmateriaal is, uniforme planten met een gezonde wortel.

Na het planten hadden we in december prima omstandigheden van buitentemperatuur en licht. Hierdoor hebben we een makkelijke, groeizame periode gehad. Ook voor Cabole is dit goed verlopen met een vlotte plantontwikkeling en een uniform gewas. Hierdoor was het ook gemakkelijk om op stengel te zetten. 

Richting de zetting (week 1 – 2) hadden we te maken met lagere lichtsommen (zie grafiek) waardoor we in etmaal en nachttemperatuur omlaag moesten gaan.

Vanaf week 3 kregen we weer hogere lichtsommen en resulteerde dat in vruchtzetting. Cabole vraagt dan weer om hogere nachttemperaturen, omdat anders het gewas te zwaar kan worden en de bloemen te groot.

Huidige situatie

De zetting zit er ruim aan en nu is het tijd om te dunnen. Advies is om het oksel boven de gezette vrucht leeg te maken. Zodoende komen we tot een plantbelasting waar we voldoende snelheid op kunnen maken voor de tijd van het jaar.

Advies over het etmaal is dan tussen 19 graden (bij donker weer) en 20 graden (bij zonnig weer).

Scherming: Een gevaar voor nu is “doods telen”, wanneer we geen buis hebben en het scherm dicht is. Bij geen opname van water klopt het klimaat niet. De plant moet elke dag verdampen en zouten opnemen. Dit kun je bereiken met het scherm open en dan de zon erbij. Wanneer er geen instraling is met koud weer kan het scherm dicht blijven, maar aan het einde dag toch even openen om vocht af te voeren. Anders staan de planten met donker blad in de ochtend. Bij zacht, donker weer moet het scherm open en moet er klimaat gemaakt worden. Dit zorg voor een frisse plant

Water: Bij zonnig weer moeten we weer drain realiseren (denk hierbij aan 15 tot 25 %). Bij donker weer is een minimale drain voldoende (2 tot 10 %)

Watergift is nu 1.5 cc/joule. (wanneer we niet luchten zal er ook weinig verdamping zijn)

Vooruitblik

Op de eerste zetting is het doel 1 vrucht aan te houden, de oksel boven de vrucht te verwijderen en dan de plant zelf te laten reguleren. 

Het moment van eerste zetting is sterk afhankelijk van de zaaidatum zoals beschreven, matsysteem, kastype/licht. Ook plantvolume en gevoeligheid voor vegetatie kunnen impact hebben, De ervaring leert wel dat een latere zetting de snelheid, en de totaalproductie van Cabole positief beïnvloedt!

Vruchtbelasting volgens zaaidatum + stengelsysteem + eerste zetting.

Zettingsstrategie op 2 stengelsysteem:

Zettingsstrategie op 3 stengelsysteem:

Zettingsstrategie op 4 stengelsysteem:

Soms kunnen er 2 vruchten dicht op elkaar zitten. Dan dient de kleinste vrucht verwijderd te worden. Verder is het van belang om Cabole goed in balans weg te zetten. Daarom adviseren we zeker geen te groot 1e zetsel. Dit is het makkelijkste te realiseren door de oksel boven de gezette vrucht altijd leeg te maken en daarna de plant het zelf te laten regelen. Wacht hiermee tot de eerste vrucht 2 cm is. In sommige gevallen is het nodig om 2 oksels leeg te maken boven de gezette vrucht.

Na de zetting is het belangrijk om tempo te maken (snelheid) door voldoende etmaaltemperatuur. Blijf hierbij naar de bloemstand kijken, deze is leidend. Als Cabole te krachtig wordt, zal de dag verlengd moeten worden. Handhaaf een middagpiek (wanneer nodig) ter compensatie van de etmaaltemperatuur. Daarmee zijn ook bloemen droog te krijgen en komt het stuifmeel beter los. Dit zorgt voor een betere en spontanere zetting. Bij te lage etmalen kunnen bloemen te grof worden en daardoor de vorm van de vrucht negatief beïnvloeden.

Naar de 2e zetting toe moet er weer generatief gestuurd worden door dag –nacht verschil te maken in temperatuur.

Scherm en gewaskleur:Als de plant te donker in kleur komt, duidt dit op een te hoge verdamping of dat er te weinig gegoten is. Dit kan worden veroorzaakt door te laag vocht, vorst of een te hoog periodiek verbruik. Door het scherm te sluiten kunnen we de plant reguleren. Let op: een te veel gesloten scherm kan een te blond gewas veroorzaken. Bij een te blonde gewaskleur moet het scherm langer open blijven.

Vruchtafwijking in het voorjaar zien we voornamelijk oortjes of staartjes ontstaan; Cabole scoort hierin als ongevoelig. Klimaatsturing is desondanks dominant om dit probleem te beperken. Advies is hier om de focus te houden op snelle afbloei en zetting en het vermijden van te grove- vegetatieve groei. Vermijdt te veel body- plant massa. Gewassen onder scherm zijn gevoeliger om generativiteit te verliezen. De focus in sturing van voldoende generatieve acties is hier het belangrijkste aandachtspunt. 

Schermen: Richting zetting verdient het schermgebruik speciale aandacht; bij zachte en donkere buitenomstandigheden is het goed de voornachttemperatuur te bereiken met een open scherm. Bij warmere nachten en met een dubbel scherm is het te adviseren om het bovenste scherm open te laten in de voornacht. Hiermee verlaag je de planttemperatuur en dat komt ten goede aan de bloemstand.

Onder een foliescherm dient een hogere EC aangehouden te worden (min 0.5 hoger).

Hier moet een groter verschil gemaakt worden tussen dag-  en nachttemperatuur. Houd er rekening mee dat de wortelontwikkeling minder is onder een vast folie.

Het vochtdeficit moet boven 2,5 gehouden worden. De plant moet in de ochtend weer blond staan. Anders moeten er gaten/kieren gemaakt worden in het folie. Dit om zwakte/problemen later in de teelt te voorkomen. Zorg ervoor dat je een actief gewas behoudt.

Bij warme nachten (6 tot 8 graden) beweegbaar doek openhouden. Dit om vocht tegen het kasdek te laten condenseren.

Het scherm heeft een vegetatieve impact op de plant. De wortels onder de plant zijn echter minder zichtbaar maar dominant voor een geslaagde teelt. Indien het klimaat mild is, moet gestreefd worden naar minimaal 0.8 m³ gas erdoor te duwen om activiteit en wortels te verzekeren; blijf je eronder, dan blijkt later in de teelt duidelijk dat het wortelgestel geen reserve heeft om te overleven.

Plantactiviteit: wortelkwaliteit en snelheidscapaciteit van de plant worden bepaald in de start van de teelt “voordat” er vruchtbelasting komt. Wat in die periode door rust vertraagd wordt kan later niet gereactiveerd worden. 

Alleen een plant met een dagelijkse dosis training toont productiviteit en uithoudingvermogen. 

1) Zorg voor een dagelijkse dosis training door minimaal 0.8m² gas/ m²/ week te verbruiken met de focus op plantactiviteit. Dit is voornamelijk te bewaken bij warme buitentemperaturen. 

2) Verwerk dagelijks de overtollige assimilaten. Focus op het vermijden van te veel plant -body mass, voor het verkrijgen en behouden van de zetting op juiste hoogte in de kop.

Wij wensen u veel succes met uw Cabole-teelt in de komende weken.