Teeltinfo 1 Mini Pruimtomaten onbelicht wk 3, 2017 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo 1 Mini Pruimtomaten onbelicht wk 3, 2017

17.01.2017

Actuele situatie

Sweetelle, Angelle, Seychelle, Babeno, Bamano, Funtelle, KM5512 en Ivorino zijn over het algemeen sterk afgeleverd. Doordat planten vaak 2-3 dagen vroeger afleverbaar waren zagen we in het laatste stuk makkelijk wat rek ontstaan wanneer niet tijdig geplant kon worden. De tros kom er algemeen goed uit. Belangrijk is dat deze met voldoende kracht ontwikkeld wordt. Daarom is het beter in de beginfase iets rustiger te gaan. Een krachtiger gewas geeft in het begin ook meer mogelijkheden om sterkere dieven te laten ontwikkelen. De eerste tros komt duidelijk generatiever uit de plant wanneer al direct met een forse voornacht gestart wordt in tegenstelling met een vlak ingesteld klimaat. Voor Angelle en  Seychelle spreken we hier over 10-11 graden. Voor onze andere rassen over 11-13 graden voornacht. In week 1 en 2 realiseerden de meeste bedrijven etmalen bij geënte, getopte planten tussen 15 en 16,5 graden. De plant ging vaak op de mat wanneer de eerste tros ruim in bloei stond.

Klimaat

Het  tijdstip van het ingaan van de verschillende periodes heeft ook grote invloed op het etmaal en op kracht sturen (zie onderstaand schema):
Teeltinfo snoep1.1

Werk in de ochtend met minder lichtinvloed dan in de middag. Dit voorkomt een broeierig klimaat. Bovendien geeft een hogere temperatuur in de ochtend onnodig meer rek en meer kans op langere trosstelen. Met door de lengte van de voornacht te variëren kunnen we ook de hoogte van het etmaaltemperatuur bepalen. Bij een zwak gewas mag een etmaal gerealiseerd worden van 16 graden, bij een sterk gewas en met licht mag dit oplopen naar 16,5-17 graden. Bedenk dat een getopte plant vaak in het begin minder inhoud heeft dan een niet getopte plant. Deze laatste kan dan ook vaak hoger in etmaal gerealiseerd worden.

Etmaaltemperaturen

Teeltinfo snoep1.2

Stengelafstanden

De trend is om minder nauw te telen dan in het verleden. Hierdoor verhoogt men het  vruchtgewicht en verhoogt men tevens de plukprestaties. Algemeen zien we dat december plantingen geplant worden op 2,5 koppen/m2 en men reeds in week 1-3 een extra kop bijmaakt naar 3,75 koppen/m2. In week 8-9 gaat men naar eindafstand. In de nieuwste lichte kassen is dit 5 st/m2 . In de oudere kassen gaat men eerder naar 4,6 stengels/m2 en in de heel oude kassen naar 4 tot 4,4 koppen/m2.

Teeltinfo snoep1.3

Watergift

De meeste planten zijn reeds ingeworteld of gaan dit op korte termijn doen. Na inworteling kan de gift weer teruggebracht worden naar een beurt per dag. Soms kan het beter zijn om deze in de nacht te geven om de planten overdag goed op kleur te krijgen. Overdag kan er een extra beurt op licht worden ingesteld tot 13:00 uur. Intering van de mat mag hierbij 10 % per week zijn en beheers tot 50-55 % watergehalte in de mat (let op juiste meting). Druppel-EC moet ingesteld worden op minimaal  4,0 EC, dit om gewassen goed op kleur te houden. Na de vierde tros mag er weer iets vlotter worden gegoten en mag er ook weer iets drain gerealiseerd worden. Laat ter controle altijd een monster van het druppelwater  nemen om te kijken of alle voedingselementen (vooral ook sporenelementen) aanwezig zijn. Ieder jaar zien we hier toch vaak (kleine) foutjes in. Bovendien doet een plant vrij lang over de eerste bakvulling.  Ook kunnen we iets generatiever sturen door bij starten te werken met en lagere NO3-gift. Laat de waarden in de analyse niet lager uitkomen dan 12-14 mmol.

Funtelle - NIEUW!

Men moet vooraf duidelijk weten dat Funtelle een hoge productie kan neerzetten maar de smaak en kwaliteit niet dezelfde is dan van onze smaakrassen Angelle/Sweetelle. Vandaar vragen we ten stelligste om Funtelle te telen met als doel een kwalitatief en smaakvol product te maken. Wanneer je als teler enkel gaat focussen op de allerhoogste productie door lage EC’s en dergelijke toe te passen dan doen we afbruik aan dit prachtige segment. Laat dit duidelijk zijn!

Funtelle eigenschappen:
- Heeft Cladisporium & meeldauw tolerantie
- Maakt vrij vlot veel splittrossen aan
- 1 tot 2 gram groffer dan Sweetelle & Angelle
- Hoge productie met compacte en erg uniforme vruchten binnen de tros

Funtelle aandachtspunten:
- Door zijn generatief karakter en hogere grofheid moet Funtelle iets nauwer geteeld worden.
- Het is aan te raden om in de start met een hoge EC te telen. Druppel 4 EC en laat de mat EC lekker oplopen. Pas tegen het moment dat het buitenklimaat echt overneemt moet EC afgebouwd worden richting 4,5-5 in de mat. Dit komt de kleur en smaak ten goede.
- Funtelle verbruikt veel kalium, geef dit ruimer mee dan bij andere snoeptomatenrassen. Wij adviseren 1,5 maal meer kalium t.o.v.calcium! Controleer dit ook regelmatig zodat het kalicijfer periodiek niet onderuit gaat!
- Neem tijdig stengels bij, voorkom te warme buizen, pas op met de groeipijp naast de vruchten, bij te sterke groei kunnen anders holle/zachtere vruchten opgewekt worden. Dit is een aandachtspunt voor januari plantingen!

Tot slot wensen we iedereen nog een gezond en succesvol 2017 toe!

>> De volgende teeltinfo kunt u verwachten in week 8
>> Hebt u een vraag of wilt u reageren op deze mailing? Neem contact op uw vertegenwoordiger!