Teeltinfo 3 Baby Pruimtomaten wk 13, 2017 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo 3 Baby Pruimtomaten wk 13, 2017

29.03.2017

Actuele situatie

Ondertussen zijn alle onbelichte teelten van Sweetelle, Angelle, Babeno, Seychelle, Funtelle, Bamano, Ivorino en KM5512 terug in productie gekomen. De lichthoeveelheden in februari en begin maart waren overal lager waardoor haast iedereen een lager totaal zettingscijfer gerealiseerd heeft t.o.v. vorig seizoen. De laatste twee weken neemt de instraling gelukkig snel toe waardoor de zettingcijfers oplopen tot boven de 100 stuks/m2. Ondanks de donkere start staan de teelten er netjes bij met een mooi vruchtgewicht. Later extra stengels nemen of lagere etmalen realiseren was de boodschap. Sommige Sweetelle, Funtelle en Bamano teelten zijn dusdanig generatief weggezet (extreme DIF) waardoor we op dit moment grove vruchten zien, 100% splittrossen en zelfs drie dubbele splittrossen met dus een oplopende plantbelasting. Mooi om te zien en op zicht erg productief, echter deze teelten moeten nu de knop omdraaien en de temperatuur wat vlakker/rustiger instellen om kracht en bladstrekking te behouden. We bedoelen hiermee, de voornacht van 10-12 graden kan opgedreven worden met 1 a 2 graden bij voldoende licht (bv tussen 800 en 1200 Joules) maar handhaven bij weinig licht om de plant op kracht te houden. De dag afvlakken naar 18 a 20 + 1, maximum 2 graden lichtverhoging om de bladstrekking op pijl te houden. We willen eigenlijk iets vlakker gaan stoken op die teelten, maar moeten sterk oppassen dat bij opdrijven voornacht de etmaaltemperatuur niet te sterk oploopt waardoor we het tegenovergestelde effect (zwakker/dunnere kop) zouden kunnen creeeren dan we vooropgesteld hadden. Bij Angelle, Seychelle, Babeno en Ivorino adviseren we om het dacht/nacht-verschil nog wel extremer te houden en de voornachten van 10-11 graden heel het seizoen aan te houden om grofheid te stimuleren. Indien plant iets te vegetatief blijft kan een ochtenddip aan te raden zijn.

Aandachtspunten voor de komende periode

Kracht op de koppen houden is in deze periode van oplopende plantbelasting het speerpunt. Daarom is het belangrijk om de etmaaltemperatuur af te stemmen op de hoeveelheid licht die we ontvangen. Er wordt wel eens gesproken over de belangrijkheid van een voornacht om de grofheid van de vruchten te stimuleren. Een voornacht heeft een groot effect op de grofheid van de vruchten maar het etmaal heeft hier ook een grote invloed op. Daarnaast speelt de voornacht een grote rol bij het sturen van de etmaaltemperaturen.  Wanneer de planten voldoende kracht overhouden, zullen de trossen langer blijven en meer kracht hebben om de vruchten grof te maken. Ga op een donkere dag ook trager naar de nanacht/ochtend toe. Bij een lichte dag kan de voornacht juist korter worden ingesteld en kan eerder naar de nanacht/ochtend worden gegaan. Ook overdag kunnen we bij donker weer sturen door een kortere piektemperatuurperiode toe te laten ten opzichte van een lichte dag. Ook mag de dag met een lichte dag langer worden doorgetrokken om de planten goed op kleur te krijgen.

De dag periode wordt de komende tijd alleen maar langer en zal dus meer invloed krijgen op het klimaat en de gemiddelde etmaaltemperatuur. Met de toenemende instraling neemt ook de warmte van de zon snel toe en dus de invloed op de kastemperatuur. Hierdoor is het aan te raden om de lichtverhoging op de dag sterk af te bouwen vanaf deze periode van het jaar. De zon maakt de kas immers toch snel warm. De snelheid van luchten is meer bepalend. Liever met snel openen en traag doorluchten de temperatuur laten stijgen dan met geen lucht. Bovendien werkt veel lichtverhoging op de instraling alleen maar benauwdheid in de hand, zeker als deze ingesteld is op een laag lichttraject. Een licht som verlenging op de dag blijft wel een handig stuurmiddel om het maximale uit de dag te halen.

Het  tijdstip van ingaan van de verschillende periodes heeft een grote invloed op het etmaal en het type plant dat je staan hebt. Een vegetatief gewas heeft verhoudingsgewijs veel (lang)blad en fijne vruchten en vraagt sterk generatieve acties zoals hierboven reeds besproken bij Angelle, Seychelle, Babeno en Ivorino. Een sterk generatief gewas heeft een sterke zetting en groffe vruchten, maar meestal wordt het blad hierbij korter rond deze periode van het jaar wanneer we het klimaat niet zouden aanpassen in de kas. Bij dit type gewas, wat typisch kan zijn voor Sweetelle, Funtelle en Bamano is het belangrijk om vlakker te gaan telen, echter nog meer belangrijk, het etmaal moet onder controle gehouden worden waardoor sterk moet opgepast worden om voornachten te veel te verhogen zoals we ook al eerder besproken hebben in dit verhaal. De uitdaging blijft hier om overdag niet teveel vocht weg te luchten, waarbij de temperatuur toch niet te veel mag oplopen. Een zeer grote rol speelt hierbij de windzijde. Door deze enkel te kieren kan het vocht worden behouden. Met de luwzijde regelen we dan de temperatuur. Uiteraard gaat dit makkelijker wanneer de buitentemperaturen niet teveel oplopen.

Werk in de ochtend met minder lichtinvloed dan in de middag. Dit voorkomt een broeierig klimaat. Bovendien geeft een hogere temperatuur in de ochtend onnodig meer rek en meer kans op langere trosstelen, zeker bij zwakke en vegetatieve gewassen. Met door de lengte van de voornacht te variëren kunnen we ook de hoogte van het etmaaltemperatuur bepalen.

Watergift

Met meer plantbelasting en toenemende daglengte wordt de waterbehoefte alleen maar groter. Hierbij spelen variabelen zoals licht en luchtvochtigheid een grote rol. Met het koude weer zagen we dat zelfs met 1500 joules, waarbij er 3 cc per joules werd gegeven, de drainpercentages in de middag al snel opliepen. Lucht(ing) en de luchtvochtigheid spelen minstens zo’n belangrijke rol als licht. Start nu in deze tijd 2 tot 2,5 uur na zonop met de eerste beurt. Door hierbij ook maximum rusttijden in te stellen van 45 tot 60 min zorgt dit ervoor dat er 4 tot 4,5 uur na zonop drain wordt gerealiseerd, ook op een donkere dag. Natuurlijk speelt de grootte van de beurten hierbij ook een grote rol. Op de middag mag er 30-40% drain worden gerealiseerd. Hierbij kunnen er kleinere beurten worden ingesteld. Op de middag vooral werken met gieten op instraling en minder op maximum rusttijden. Vooral bij kleinere type tomaten is het nog belangrijker om op de middag sneller te reageren op donkere/vochtige dagen. Vanaf 5 uur voor zon onder kan er gewerkt worden met instraling eventueel gecombineerd met een stralingsdrempel. Stoptijd is ongeveer 3 uur voor zon onder.  De voorkeur is om niet te werken met avond of nachtbeurten en controleer de intering van de mat goed. De mag mat interen tussen de 10-15%.

Funtelle - NIEUW!

De start van de Funtelle teelten is eigenlijk overal als een speer gegaan. We zien een groeikrachtig, sterk generatieve plant die erg productief lijkt. Uit vergelijkingen zien we dat Funtelle teelten 20-25% meer vruchten hebben aangemaakt waardoor de plantbelasting erg hoog oploopt. Funtelle geeft zeer makkelijk dubbele trossen en dikt zijn vruchten tot de punt van de tros mooi uit. Zoals reeds ruim hierboven besproken zullen we met klimaat moeten reageren om de plantbelasting realistisch en de bladlengte op pijl te houden. Een beheerst etmaal met niet te hoge dagtemperaturen is de boodschap. Indien zettingcijfers twee a drie weken op rij te fel oplopen moet gesnoeid worden om periodieke overbelasting te voorkomen! Telers die onze raad opgevolgd hebben en met voldoende EC (boven 3,5) zijn blijven druppelen in combinatie met voldoende Kalium, oogsten nu mooi uitgekleurde en smaakvollere Funtelle vruchten dan we eigenlijk zelf verwacht hadden. Al bij al een schitterende start voor Funtelle in zijn kwaliteitsklasse.

Nieuwe snoeptomaat Funtelle

Tips

- Het wekelijks wegnemen van een kopblad in al onze rassen kan loskomende vruchten helpen voorkomen bij het bladsnijden of zakken van de planten. Als bladeren toch tussen de vruchten gaan zitten kan dit blad best losgesneden worden maar laat men dit best tussen de tros zitten. Een opener gewas zal minder last hebben van vruchtval. Wel is er discussie of er met het toenemende licht vanaf begin april het gewas hierdoor niet te open wordt bovenin. Dan kan er overwogen worden om dit slechts om de twee weken te doen of geheel te stoppen.
 

- Tijdelijk een trosje insnoeien of dubbele trossen verenkelen kan aan te raden zijn om de groei en productie homogeen te houden in periodes van explosieve zetting cijfers. Hier denken we 120 vruchten zetting per week in de nieuwste glastypes, meer dan 100 stuks per week in de normale glastypes en meer dan 90 stuks per week in de zeer oude kassen.

>> De volgende teeltinfo kunt u verwachten in week 20.
>> Hebt u een vraag of wilt u reageren op deze mailing? Neem contact op uw vertegenwoordiger!