Teeltinfo 4 mini pruimtomaat 2016 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo 4 mini pruimtomaat 2016

18.05.2016

Blijf op de hoogte van de teeltadviezen voor mini pruimtomaten

Ondertussen zijn we in een periode terechtgekomen waarin licht vaak niet meer de beperkende factor is. Belichte teelten zijn ondertussen al bijna een maand gestopt met belichten en de lampen zijn uit de kas verwijderd. De Koude buitentemperaturen zijn ondertussen ingewisseld voor hogere temperaturen met daarnaast vaak lage buitenvochtomstandigheden. Dit heeft ook een weerslag op het gewas gehad. De koppen zijn vaak dunner geworden, de bladeren korter en de troslengte heeft iets moeten inboeten. De tragere uitgroeiduur dit jaar was hiervoor verantwoordelijk waardoor de plantbelasting flink was opgelopen. Door de warmte van de laatste 2 weken heeft er een inhaalspurt plaatsgevonden. Mede hierdoor vielen hoge producties te noteren de afgelopen weken. Plantbelasting is een klein beetje afgenomen doordat er meer geoogst werd dan aangemaakt en de kopdikte is terug iets toegenomen de afgelopen week. De doorkleuring & smaak van Angelle, Sweetelle, Babeno, Funtelle & Bamano is zeer goed te noemen op dit moment.

Aandachtspunten voor de komende periode: Teelten met kracht in de kop geven meer garantie op een hoge toekomstige productie. Een krachtige kop geeft langere trossen, meer vertakkingen en grovere vruchten. Deze voorwaarden zijn nodig voor een goede productie en oogstrendement. Bloeisnelheid is in deze periode van het jaar van mindere invloed. Zwakkere koppen zorgen al snel voor meer ongelijkheid in het gewas. Met de temperatuur kunnen we hierop anticiperen door niet te snel meer op instraling te reageren. De instraling kan in deze tijd al snel doorschieten van 100 naar 900 watt waardoor de temperatuur in de ochtenduren te snel kan oplopen. De buitentemperatuur speelt hierbij zeker nog een rol, maar beter is dit te regelen met een goede raamregeling. Stem de p-band af op buitentemperatuur, maar ook licht en vocht spelen een rol bij de raamregeling. Werk in de ochtend al zeer snel met een kiertje lucht aan de luwe zijde maar ook aan de windzijde om het doorschieten van temperatuur in de ochtend te voorkomen en de plant te activeren. Werk in de ochtend met weinig tot geen naloop op de windzijde. Knijpen van de ramen (met name de windzijde) is sterk afhankelijk van het aanwezige vocht in de kaslucht t.o.v. de buitenlucht. Als er een goede vochtmeting is van de buitenlucht kan dit meegenomen worden om de ramen te knijpen. Steeds meer telers sturen op beide regelingen. Bij een vochttraject van 4 tot 6 vochtdeficiet, mag er geknepen worden aan de windzijde. Er moet wel opgelet worden dat de kastemperatuur niet doorschiet naar 27/28 graden en hoger. We hebben geleerd dat een laag vocht vaak meer een beperkende factor is dan temperatuur maar moeten hiermee ook niet gaan overdrijven. Het doorknijpen van de ramen kan makkelijk plaatsvinden na 16.00-17.00 uur omdat de straling dan in sterkte afneemt. In deze fase zien we vaak dat het gewas makkelijk de kastemperatuur kan terugkoelen beneden de buitenwaarde. Een sterk gewas zal dit uiteraard makkelijker realiseren dan een zwak gewas. Ook het afluchten naar de voornacht is sterk afhankelijk van het binnen en buitenvocht. Met schraal weer(oostenwind en veel wind) is het oppassen dat er niet te vroeg voor zon onder afgelucht wordt waardoor het vocht plots nog te snel wegzakt. Let hierop in de overzichtsgrafiek. Pas verder de lengte van de voornacht aan wanneer de etmaaltemperatuur te sterk oploopt. Streef naar 18-19 graden met dagen van 1000 joules en 20-21 graden met dagen boven de 2000 joules. Op lichte dagen stijgt veelal ook de buitentemperatuur, daarom is een stralingssomaanpassing veelal niet meer nodig. In onderstaand schema hebben we getracht een weergave te geven van hoe te sturen met een zwak en of sterk gewas.

Watergift


Zoals in de voorgaande nieuwsbrief reeds besproken zijn lucht(ing), temperaturen en de luchtvochtigheden van binnen en buiten minstens zo’n belangrijke als licht. Werk in de ochtend snel naar drain om in de vroege middag niet verrast te worden door snel doorbrekende zon en afnemend vocht in kas en lucht. Een groot verschil is wanneer de drain wordt gemeten van enkele matten of van de centrale drainopvang. Vaak zit hier toch tijdverschil tussen. De afgelopen dagen zagen we dat de drain-Ec overdag opliep. De plant heeft dan vaak in de middagperiode minder behoefte aan voeding. De Ec kan dan best op instraling met 0,5EC afgebouwd worden. Ook blijft het oppassen dat de druppelcapaciteit in de middagperiode niet te laag wordt. Door toenemende temperaturen neemt algengroei en vervuiling snel toe in de druppelaars. Regelmatig spuien is de boodschap. Pas op met grote drainpercentages aan het eind van de dag en te weinig intering van de matten gedurende de nacht. Vanaf 5 uur voor zon onder kan er gewerkt worden op instraling, eventueel gecombineerd met een stralingsdrempel. Stoptijd op een lichte dag 3 uur voor zonsondergang, maar met een donkere dag mag dit gerust 5 tot 6 uur voor zonsondergang zijn. Avond of nachtbeurten zijn normaal niet nodig. De mat mag 10-15% interen in de nacht. Gieten kan echter afwijken van de hier beschreven strategie naargelang substraatsoort en volume/m2.

Voorbeeld voor de watergift:


Tips


  • Pas op met te snel snoeien van de trospuntjes, zeker wanneer de trossen al kort zijn. 
  • Let op dat de verdeling van de planten nog goed is na het draaien aan het begin van de rij. Haal eventueel een tros uit om kracht op deze planten te houden. 
  • Aan de zuidkant kan het gewas nu snel te schraal worden. Speel hierbij met het beweegbaar gevelscherm of maak gebruik van krijt.
  • Pas op voor te schuin weghangen van de planten, dit geeft een slechte lichtverdeling onderin en geeft vaak ook meer werk met indraaien en oogsten. 
  • Er wordt nog steeds verschillend gedacht over het weghalen van kopblad. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van het ras en de LAI(leaf Area Index). Feit is dat wanneer het gewas te open wordt en eventueel zwakker staat, het beter is om tijdelijk te stoppen met het weghalen van een kopblaadje.
  • We zien momenteel veel stuifmeel en stof op de ramen. Bij tijdelijk koudere buitentemperaturen kan het zinvol zijn om de ramen nog eens te wassen.