Teeltinfo Snacktomaatjes wk36 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo Snacktomaatjes wk36

05.09.2017

Actuele situatie

Hoewel we qua licht en gemiddeld buitentemperatuur hoger liggen dan vorig jaar, is de productie over het algemeen zeer verschillend. Gemiddeld kunnen we zeggen dat de gewassen de afgelopen weken sterker zijn geworden en het eindschot er hierdoor netjes uitziet. We zien afsplitsing van de trossen en ook de trossen worden langer. Mede door de mindere grofheid (door de warme nachten en hoge etmalen) en iets kortere trossen, was de plantbelasting tijdelijk minder. In combinatie met het redelijk lichte weer is hierdoor de kracht de laatste weken weer toegenomen. Een aantal telers heeft door de vollere groei bovenin besloten om een blaadje in de kop mee te nemen. Bij een open gewas is dit beter om dit niet te doen. Om voldoende grofheid te behouden, kan men kiezen om de dubbele splijters in te korten aan de zwakste kant (zie toelichting hieronder). Op de belichte tuinen zijn de planten reeds gekopt en zo ook op een enkel onbelicht bedrijf. De meeste telers zullen de komende weken overgaan tot koppen. Tijdstip is afhankelijk van de startdatum, energiekosten, stengelafstand en zeker niet te vergeten, de afzetmarkt. Voor een ieder verschillend dus. De uitgroeiduur kan variëren door gebruik van afrijping, temperatuur en de hoeveelheid natuurlijk licht.

Hieronder een koptabel:

Teeltinfo snoep - koptabel

Aandachtspunten voor komende periode: wat doen om een goed eindschot te bewerkstelligen?

Voor het laatste stuk is telen met kracht van belang om een goed eindschot te verkrijgen. Bij Angelle is reeds jaren duidelijk dat het beter is om terug te toppen zodat de grofheid behoudt wordt tot het einde van de teelt. Bij Babeno kan hier over gediscuteerd worden wat het beste is; echter is terugsnoeien tot 14-15 vruchten per tak noodzakelijk wanneer men op eindafstand blijft.

Bij Sweetelle, Bamano en Funtelle denken we dat terugtoppen niet echt noodzakelijk is. Ook niet wanneer de productie tot december doorgaat. Uit enkele proeven van afgelopen jaar kwam naar voren dat terugtoppen geen voordelen opleverde bij deze rassen. Sommige telers kiezen wel voor terugtoppen in deze rassen. Echter kiest men dan vaak om alleen de zwakste koppen te verwijderen. Indiende productie tot december loopt, raden we aan om de laatste 5 tot 7 trossen te snoeien om ervoor te zorgen dat de grofheid en kwaliteit optimaal blijven. Men kan snoeien door splittrossen sterk te punten - wat de beste maar de meest arbeidsintensieve manier is. Men kan ook een kant van een dubbele tros terugsnoeien op bijvoorbeedld 6 tot 8 vruchten en aan de andere kant niets doen. Dit is het arbeidsvriendelijkste. Kijk ook goed naar de verdeling van de planten en tel eens het aantal koppen dat er nu in een vak moet staan.

Klimaat

De buitentemperatuur en met name de nachttemperatuur zijn voor groot belang voor het realiseren van de etmaaltemperaturen. Met afnemende licht en het toenemend vocht in de buitenlucht zal de vegetatie alleen maar toenemen. Generatief sturen met krachtbehoud in de kop en tros is het streven. Dit kan echter alleen als de nachttemperaturen ook werkelijk laag gerealiseerd kunnen worden. Werk nog steeds met een diepe voornacht maar pas op dat deze met koelere buitentemperaturen niet te lang wordt. Ga niet te snel omhoog met de kastemperatuur in de ochtend. Een ochtenddip is zeker aan te raden om kortere trosstelen te realiseren. Werk niet meer met een naloop op de windzijde in de ochtend en knijp vanaf 11 uur aan de windzijde. Met zachtere temperaturen is het beter om later op de dag te beginnen met knijpen van de windzijde. Lucht verder altijd voor zononder af naar de voornacht, maar pas op dat de vochtschokken niet te groot zijn. Blijf ook goed CO2-doseren, met name tussen 10 en 16 uur.

De nieuwe planters zitten duidelijk in een andere fase en zullen in het begin vooral kiezen voor snelheid. Werk nog steeds met een dag en nachtverschil, maar laat de temperatuur in de middag gerust oplopen naar 27 graden en probeer deze aan het eind van de dag vast te houden. Ook kan er bij de jonge teelt een hogere nachttemperatuur worden aangehouden, deze is afhankelijk van de kracht maar varieert van 18 tot 20 graden. Pas wel op dat er na tros 4 niet teveel kracht gaat verloren.

Kracht van de kop versus temperaratuur en licht

Teeltinfo snoep - dagdeel
Donker < 1000 joules, licht > 1200 joules.

Watergift en bemesting

De verandering van de buiten-omstandigheden maken het noodzakelijk om de watergift goed uit te voeren. De daglengte neemt nu snel af en de nachten maar ook zeker de dagen worden vochtiger. Hierdoor is de verdamping van de planten verlaagd en er wordt minder vocht aan de matten onttrokken. De intering van de matten kan hierdoor al snel tegenvallen. Breng de start en stoptijd van druppelen dichter bij elkaar. In de ochtend na 2 tot 2,5 uur van zonop, start met grotere beurten of snellere herhaaltijden om rond 11 uur de eerste drain te realiseren. Hou rekening met het feit dat de plant na 16 uur niet veel water meer opneemt. Werk dan ook in de namiddag met een extra voorwaarde op stralingsdrempel. Voor de komende periode kunnen we beter een nacht iets teveel interen als teveel water in de mat handhaven. Werk naar een intering van de mat van tussen de 1 en 15%. Bij een te snelle intering kan er altijd in de avond nog een aanvulbeurtje worden gegeven, maar dit is zelden nodig. Controleer de komende periode de onderkant van de matten op bruine wortels. Natte plekken in de mat door een slechte drain afvoer kan wortelafsterving veroorzaken. Voor een luchtige mat en het goed afvoeren van het drainwater, drain de matten extra of maak de bestaande draingaten groter.

Bij een weersomslag in de eerste helft van september ontstaan vaak snel gele koppen. Speel hier nu al op in en zorg dat de pH niet te hoog is en dat de ijzer- en mangaangehaltes voldoende op peil zijn. Ook kan een hogere Ec dan 3,2 (bijvoorbeeld 3,5) dit iets meer voorkomen. Te natte matten kan leiden tot wortelafsterving en dit kan ook het ontstaan van gele koppen versnellen. Een gele kop produceert niet meer een goede eindproduktie. Bedenk verder dat het water in de teeltfase meer stilstaat en er meer verstoppingen kunnen voorkomen. Spui dan ook regelmatig.

Voorbeeld

Teeltinfo snoep - waterafgift

Tips

  • Telers die (diffuus)krijt hadden aangebracht doen er goed aan om dit de komende tijd te verwijderen. Gekrijte gevels moeten ook schoon gemaakt worden. Ook doeken boven het hoofdpad kunnen nu verwijderd worden.
  • Zodra de nachttemperaturen verder terugkoelen is het aan te raden om het kasdek te (laten) reinigen. Licht is nog steeds productie!
  • Voorkom kapotgereden stengels en leg deze netjes in de beugels. Maak hier zeker een aparte ronde voor. Verdeel de planten goed en voorkom grote gaten. Pas ook op met het te schuin weghangen van de stengels. Daardoor komt er minder licht onderin de plant. Tevens kost het meer arbeid voor het oogsten en het bladsnijden. Wees ook kritisch op de hoogte van de trossen in verband met arbeid!
  • Beter is om in een voorgaande periode nog extra hommels in te zetten dan in de laatste periode.
  • Ga door met bladsnijden. Dit geeft een opener gewas, lager vocht en hierdoor ook meer generativiteit. De plukprestaties worden bovendien bevorderd.
  • Op veel bedrijven zien we nu plaatselijke bruinverkleuring op de stengels en op de vruchten ontstaan. Soms zijn al gehele planten bruin. Dit wordt veroorzaakt door de tomatengalmijt. Deze mijt is kleiner dan spint en is met het blote oog of zelfs met een loupe niet of nauwelijks zichtbaar. De schade kan in een korte tijd aanzienlijk zijn. Wees hier attent op en grijp hiervoor tijdig in.

Einde seizoen

Het Syngenta tomatenteam wenst jullie nog een succesrijk einde van de teelt en hoopt dat jullie komend jaar terug voor èèn van onze mini-pruimtomatenrassen Angelle, Sweetelle, Babeno, Funtelle of onze gekleurde snoeptomaten Bamano (oranje), Ivorino (Ivory) of KM5512 (bruin) kiezen.

Snoep mix
Dit was alweer de laatste teeltinfo van het jaar, we hopen dat u er iets van kon opsteken?! Laat u horen en geef HIER uw mening!

>> Indien er vragen zijn in verband met de nieuwe teeltopzet van een van onze snoeptomatenrassen, staat uw vertegenwoordiger altijd klaar om dit met u te bespreken.