Teeltinfo snoeptomaten

Actuele situatie

December, januari en Maart waren donkere maanden. Maart was vrij koud waardoor de gewassen vertraging hebben opgelopen. Hierdoor zal de eerste productie niet vroeg zijn. Vanaf eind april zal de productie snel stijgen door de hoge aanmaakcijfers in de maand februari.

Sweetelle staat goed in balans, heeft wel neiging generatief en open te worden dus moet groeizaam gestuurd worden door etmalen niet te hoog laten op te lopen.

Funtelle is wat sterker en geeft meer gewasvulling met zeer veel splittrossen. In de start is hij groeikrachtig. Advies om nauwer te starten t.o.v. Sweetelle of Angelle zien we bevestigd dit jaar. Met minder energie is het dan makkelijker Funtelle in balans te krijgen. Kopblad weghalen was noodzakelijk. Zetting is goed verlopen waardoor plantbelasting hoog is op dit moment. Blijf Funtelle sturen met een diepe voornacht (12 graden) om kracht/lengte op de trossen te houden. Etmaaltemperaturen kunnen zo beter in de hand gehouden worden de komende maanden wat voor een sterker gewas, sterkere trossen, grovere vruchten en tot hogere producties zal leiden.

Angelle is wat sterker en wordt minder snel te schraal. Bij de meeste Angelle gewassen adviseren we kopblad blijven weg te halen. Tevens diepe voornachten te blijven instellen om de trossen op lengte te houden en dubbele trossen te stimuleren.

Ivorino staat nog steeds sterk vegetatief, blad weghalen in de plant is noodzakelijk om hem generatief te sturen. Hoge etmalen waren nodig.

Bamano staat lekker in balans, geeft veel splittrossen en wordt goed bevlogen.

Vooruitblik

Normaal gesproken gaan we nu een warmere periode in met droge buitenomstandigheden en felle instraling. Door de koelere nachten kunnen we de gewenste etmalen realiseren.

Optimaliseer eerst het dagklimaat, laat de gewasstand bepalen hoe hoog de dagtemperatuur met zon mag zijn, dit zal tussen 23 en 26 °C variëren.

Op donkere dagen is een dagpiek van 20 °C voldoende, op deze dagen willen we de etmalen drukken om kracht in de plant te houden. De diepe voornacht die we altijd adviseren van ongeveer 12 graden helpt enorm dit te realiseren en zorgt voor een ontvochtigingsmoment in de avond om zo droger de nacht in te gaan.

Met zonnig weer zien we de RV graag tussen 70-80% om groei te houden. Bij dunne koppen moeten we de temperatuurspiek voorrang geven op vochtsparen. Als de RV onder de 70% komt moeten we de windzijde gaan knijpen tot max 10-20%. Door het knijpen van de ramen mag het echter maximaal 1-2 °C warmer worden in de kas.

Kracht van de kop versus temperaratuur.

Teeltinfo snoeptomaten april 2018

Hogere etmalen zijn onwenselijk omdat dit de dissimilatie teveel stimuleert en dit uiteindelijk kracht en productie kost. De buis moet makkelijk wegvallen, tussen 300-500 W moet deze er helemaal uitgerekend worden. Blijf op groei en frisheid telen, hierdoor houden we voldoende LAI en snelheid in de ontwikkeling. Hierdoor hebben de gewassen het makkelijker bij een warme mei maand. Teel dus altijd wat op ‘overschot’ zodat er voldoende kracht beschikbaar is om een donkere periode op te vangen en voldoende blad strekking te blijven behouden.

Belichting

In april en de donkere mei weken kan nog met 50% van de lampen gebruikt worden om mee te helpen de kas op temperatuur te brengen in de ochtend.

De gewassen moeten dit echter wel aankunnen want veelal komen ze generatiever te staan.  Belicht maximaal van 1 uur voor zon op tot 18:00 uur.

In de ochtend kunnen de lampen uit bij een instraling tussen 250-350 W om zo niet teveel warmte af te moeten luchten, dit afluchten leid tot luchtvochtigheidsverlaging en dit vinden we bij generatieve rassen zoals Sweetelle erg ongewenst.

Voor Sweetelle onder de lampen adviseren we vlak als mogelijk te telen om bladlengte te stimuleren. Hiervoor moet inventief omgegaan worden met de instellingen om temperatuur overdag niet te laten oplopen en de vochtigheid toch op niveau te houden.

Bij een gemeten dagsom buiten van 1000 J kunnen de lampen uit en hoeven daarna ook niet meer aangeschakeld te worden.

Watergift en bemesting

Streef naar een volume% intering van de mat 8-10% om groei te houden.

Probeer te druppelen tussen 2 uur na zon op en 2 uur voor zon onder om de gewenste intering te bereiken, een aanvullende nachtbeurt kan noodzakelijk zijn.

Kalium is een vegetatief element dus indien we geen neusrot verwachten wat meer Kalium geven om groei te stimuleren.

Op NO3 mag niet beperkt worden, streef naar 15-20 mmol in de gift zodat de plant genoeg groei kan houden.

Stuur naar een EC van 4,5 a 5,5  in de mat om groei  te stimuleren, maar toch ook de smaak te stimuleren.

Ziekten en plagen

Galmijt is hier en daar al aanwezig goede scouting is de boodschap, probeer preventief te spuiten met vloeibare zwavel.

Meeldauw steekt nog wel eens de kop op, verder zijn vooral de onbelichte gewassen nog vrij schoon door de koude maanden februari en maart.

Diffuse coating ?

Voor onbelichte teelten adviseren we geen coating aan te brengen.

Bij te open/te generatieve belichte teelten kan overwogen worden coating op het kasdek aan te brengen. Dit zorgt voor een zachter klimaat waardoor meer op groei/bladlengte gestuurd kan worden. Ons advies is te kiezen voor lichte concentratie diffuse coating zodat de plant makkelijker kan blijven groeien zonder dat we teveel licht wegnemen. Dit kan genoeg zijn om genoeg groei te houden de komende maanden. Zeker in de zomer als we meer dan genoeg licht hebben en de co2 de beperkende factor is, is de groeisituatie met een coating in veel gevallen gunstiger.

Streef ernaar om de coating aan te brengen net voor een warmere/lichtrijke voorspelling. Dit zal meestal ergens in de loop van april/mei zijn.

> De volgende teeltinfo kunnen jullie verwachten in week 25.