Teeltinfo snoeptomaten wk28 | Syngenta Nederland

You are here

Teeltinfo snoeptomaten wk28

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.
10.07.2017

Actuele situatie

In deze tijd van het jaar, raken de planten wat meer ontlast doordat de lange, vertakte, sterke trossen met hoog vruchtgewicht nu reeds geoogst zijn. De groei van de gewassen is goed te noemen, alhoewel de kopsterkte sterk varieert van bedrijf tot bedrijf. Natuurlijk speelt het ras hierbij ook een grote rol. Echter zien we ook een sterk verschil tussen bedrijven die na 15 april hoge etmalen blijven draaien gerealiseerd door hoge nachttemperaturen. Deze bedrijven worden iets zwakker, met kortere trossen en minder grofheid. Daardoor gaan ze wat aan trossnoei doen om kracht terug te winnen. Echter zou het naar onze mening beter zijn iets koeler te telen door een voornacht van 11-13 graden in te stellen in de periode vanaf 15 april. Hierdoor gaat men met een krachtigere kop de zomer in en blijft men makkelijker op grofheid. Hoge temperaturen in deze tijd van het jaar zijn niet abnormaal, op zich nog niet zo erg, mits er steeds voldoende licht bij blijft. Dagen onder de 1000 joules met hoge temperaturen van boven de 23 graden geven vaak meer problemen voor de kopsterkte. Een krachtige kop op de plant houden is nu zeker essentieel. Een krachtigere kop kan langere trossen produceren, meer splijttrossen vormen en groffere vruchten brengen. Helaas hebben we de buitentemperaturen niet in de hand, maar we kunnen op z’n minst proberen het etmaal aan te passen aan deze omstandigheden om zo laag mogelijk uit te komen. Toenemend vocht in de buitenlucht heeft invloed op de verdamping van de plant en dus de koeling van de plant. Bladstrekking zien we met toenemend vocht makkelijker ontstaan.

Aandachtspunten voor komende periode

Op de bloeisnelheid hebben we nu weinig invloed. Pas op om te hoge temperaturen na te streven door nog te werken met stralingsinvloed, zeker waneer de buitentemperaturen relatief hoog zijn. De instraling kan in deze tijd al snel doorschieten van 100 naar 900 watt, waardoor de temperatuur met name in de ochtenduren te snel kan oplopen. Vaak ontstaat hierdoor al vroeg een te benauwd klimaat. Zoals gezegd speelt buitentemperatuur hierbij een grote rol , maar beter is dit te regelen met een goede raamregeling. Werk met kleine p-banden op de luchtig zeker in de ochtend, maar hou ook rekening met het vocht. Vocht heeft een grote invloed op het klimaat en plant. Werk in de ochtend al snel met een kiertje lucht aan de luw als zowel aan windzijde om het doorschieten van temperatuur in de ochtend te voorkomen en de plant te activeren. Werk in de ochtend met weinig tot geen naloop op de windzijde. Knijpen van de ramen met name de windzijde is sterk afhankelijk van het vocht in de kaslucht en van de buitenlucht, maar meestal kan dit pas vanaf 10.00-11.00. Bij hogere buitentemperaturen is het aan het raden om dit meer naar achter te schuiven  Als er een goede vochtmeting is van de buitenlucht kan dit meegenomen worden om de ramen te knijpen. Steeds meer telers sturen op beide regelingen. Bij een vochttraject van 4 tot 6 vochtdeficiet mag er geknepen worden aan de windzijde. Natuurlijk blijft het oppassen dat de kastemperatuur niet doorschiet naar 27/28 graden en erboven. Wel hebben we afgelopen tijd gezien dat hogere temperaturen met goede vochtomstandigheden en voldoende licht weinig problemen geeft.  Het doorknijpen van de ramen kan gemakkelijk plaatsvinden na 16.00-17.00 uur, dit omdat de straling dan in sterkte afneemt. In deze fase zien we dan ook vaak dat het gewas gemakkelijker de kastemperatuur kan terugkoelen onder de buitenwaarde. Een sterk gewas zal dit uiteraard gemakkelijker kunnen doen dan een zwak gewas. Ook het afluchten naar de voornacht is sterk afhankelijk van het binnen en buitenvocht. Met schraal weer(oostenwind en veel wind) is het oppassen dat er niet te vroeg voor zononder afgelucht wordt waardoor het vocht ineens nog te snel wegzakt. Let hier maar eens op in de grafiek. Pas verder de lengte van de voornacht aan wanneer het etmaaltemperatuur te sterk oploopt. Streef is hierbij 18-19 graden met dagen van 1000 joules en 20-21 graden met dagen boven de 2000 joules. Op lichte dagen stijgt veelal ook de buitentemperatuur, daarom is een stralingssomaanpassing veelal niet meer nodig.

In onderstaand schema hebben we getracht een weergave te geven van hoe te sturen met een zwak en of sterk gewas.

Met meer groei is het ook goed om eens kritisch te kijken naar de Co2-gift. Met meer licht is de Co2 gift dosering efficienter, maar probeer ook te doseren over de gehele dag.

Teeltinfo snoep5.1

Watergift

Licht kunnen we moeilijk voorspellen op de dag. Soms lijkt de dag dag donker maar breekt toch halverwege de dag de zon door. Werk in de ochtend daarom altijd snel naar drain om in de vroege middag niet verrast te worden door snel doorbrekende zon en afnemend vocht in kas en lucht. Met meer groei zagen we afgelopen tijd iets meer lichtere planten. In de ochtend kunnen we dan ook werken met een hogere EC. Plant heeft met meer licht verhoudingsgewijs minder behoefte aan voeding. Deze wordt dan immers toch al frequent aangeboden. Drain-Ec zegt ook iets over de opname van de planten. De plant heeft dan ook vaak in de middagperiode minder behoefte aan voeding. De Ec kan dan ook bij instraling met 0,5 punt afgebouwd worden. Bij dagvoorraad is dit natuurlijk moeilijk in te stellen, of er moet bijmenging mogelijk zijn. Ook blijft het oppassen dat de druppelcapaciteit in de middagperiode niet te laag is. Door toenemende temperaturen nemen de algen en de vervuiling snel toe in de druppelaars. Vergeet dan ook niet regelmatig te spuien. Pas op met grote drainpercentage aan het eind van de dag en te weinig intering van de matten.  Vooral bij kleinere type tomaten zoals snoeptomaten, is het nog belangrijker om op de middag sneller te reageren op donkere/vochtige dagen. Werk vanaf 5 uur voor zononder met een combinatie van een stralingsdrempel. Stoptijd op een lichte dag 3 uur voor zonsondergang, maar met een donkere dag mag dit dus gerust 5 tot 6 uur voor zonsondergang zijn De voorkeur is om niet te werken met avond of nachtbeurten en controleer de intering van de mat goed. De mat mag 10-15% interen in de nacht. Natuurlijk ook sterk afhankelijk van het substraatsoort en de buffer hiervan.

Voorbeeld voor de watergift

Teeltinfo snoep5.2

Kiezen voor terugkoppen of snoeien?

De vraag die je hierbij moet stellen is of de teelt wordt voortgezet na week 44 of niet en of je met een vegetatief of juist generatief ras/gewas te doen hebt. Langer doorgaan dan week 44 betekent meer noodzaak tot terugsnoeien/punten of  terugkoppen. Indien er voor terugkoppen gekozen wordt dan moet dit begin augustus uitgevoerd zijn. Voor Angelle/Seychelle geven wij de voorkeur aan terugkoppen om op grofheid te blijven. Sweetelle, Funtelle & Bamano zijn generatievere rassen waardoor terugkoppen minder noodzakelijk is. Babeno is een ras dat wat tussen Angelle en de generatieve rassen inzit waardoor men Babeno vaak vanaf nu al begint te punten als ze op eindafstand blijven. Wij adviseren de laatste 3 tot 6 trossen te punten om meer kracht op de trossen en kop te houden wat moet bijdragen tot het behouden van de grofheid tot de laatste oogst. Ook plukken we dan over een minder aantal trossen en zijn de vruchten uniformer. Met meer gewas/stengels moet er vaak wel tijdig terug gestart worden met een kopblaadje weg te nemen.

De essentie is nu in het najaar om grofheid te behouden. Bij het afnemende licht hoort ook een afnemend aantal vruchten/m2 om wel de grofheid te kunnen behouden. Het is verstandiger om hiermee niet te inhalig te zijn waardoor het vruchtgewicht verloren gaat. Een vruchtgewicht van 11-12 gram is een ideaal vruchtgewicht om naar te blijven streven.

Een aantal telers hebben ervoor gekozen om per mat een verschillende kleur touw te gebruiken. Hierdoor kan men gemakkelijker een gelijkere hoeveelheid stengels aanhouden per mat. Dit geeft voordelen voor de gelijke watervraag van de planten per mat.

Schema terugtoppen voor Angelle

Teeltinfo snoep5.3

Diversen

- Plagen zoals witte vlieg en dergelijke komen nu snel opzetten. Speciaal aandacht voor de tomatengalmijt. Vaak wordt dit in een te laat stadium gesignaleerd. Blijf hier aandacht op vestigen dat men tijdig de bruinverkleuring op de stengels herkent.

- Pas op met te snel snoeien van de trospuntjes,zeker wanneer de trossen al kort zijn.

- Let er op dat de verdeling van de planten na het draaien naar de andere rij nog goed is. Haal eventueel een tros eruit om kracht op deze planten te houden. Ook aan de gevels staan snel zwakkere planten.

- Wees kritisch op de gelijke verdeling van de planten onderling.

- Pas op voor te schuin weghangen van de planten, dit geeft een slechte lichtverdeling onderin en geeft vaak ook meer werk met indraaien, oogsten en bladplukken.

- We zien veel stuifmeel, vogelpoep en stof op de ramen momenteel, met tijdelijke koudere buitentemperaturen kan zinvol zijn om de ramen te wassen.

- Er is nog veel discussie over het weghalen van de lege trosstelen. Feit is dat het niet weghalen een grotere oppervlakte inneemt in de stengelsbeugels/steunen, met veelal tot gevolg dat er stengels onverhoopt worden meegenomen door de buisrailkar en de spuitkar. Blijf dan ook aandacht vestigen op het goed inleggen in de stengelsbeugels/steunen.

>> De volgende teeltinfo kunt U verwachten in week 36.
>> Hebt u een vraag of wilt u reageren op deze mailing? Neem contact op uw vertegenwoordiger!