Gina - Teeltinfo #1 2021

Groentezaden
Paprika als medicijn

Beste wensen voor iedereen!

Terugblik

Wederom is het areaal van Gina gegroeid! Er staat nu meer dan 230 hectare. Zeker de vruchtkwaliteit in de zomer en nazomer hebben de doorslag gegeven voor de keuze voor Gina.

Verder hebben we ons assortiment uitgebreid met ruim 40 hectare Kalvijn en Bodina. Het ras Kalvijn geeft vruchten met een iets lager vruchtgewicht dan Gina. Dit ras is dus ideaal voor de verpakkingen. Daarnaast staat er Bodina, een ras wat weer net iets lager in vruchtgewicht is dan Kalvijn. Dit ras past mooi in het segment voor verpakkingen en gericht op de Engelse markt.

De opkweek is goed verlopen met niet al te grote problemen.


Volg Marcel in de kas!


Huidige Situatie

De lichtcijfers van de afgelopen periode wijken niet veel af met het meerjarig gemiddelde. De plantingen van voor kerstmis zijn op stengel gezet en van de vroege zaaidatums bloeit de 3-4 bloem.

Gina klein 2021

 

Gina klein 2021

Gina wortelt snel en makkelijk in, maar blijft in de eerste fase een schrale plant die makkelijk energie en assimilaten investeert in vruchtzetting. Verder geeft dit ras in lichtarme periodes gemakkelijker een goede bloem dan de andere rassen in de markt bij dezelfde temperaturen.

Op dit moment staan de vroege zaaidatums klaar voor vruchtzetting. De invloed van het buitenlicht zal bepalend zijn of de zetting zal slagen.

Lichtcijfers januari 2021:

Instraling januari 2021

Vooruitblik

Temperatuursregime
Gina vereist voldoende tempo in de sturing, met een vlak temperatuursregime en niet teveel voornacht. De planten zijn van zichzelf generatief en zetten zeer makkelijk, het is van belang om vooral op bloemstand te sturen en zware bloemen te voorkomen (deze kunnen nl resulteren in knoopvruchten/trage vruchten). Op donkere dagen kan de etmaaltemperatuur 0.5 – 1°C verlaagd worden.

Richting de eerste zetting wordt de temperatuur langzaam afgebouwd naar 20.5 °C DT en 18.5 °C ’s NT. Het tijdstip waarop de DT wordt gerealiseerd, is zeer belangrijk. Dit heeft voornamelijk invloed op de strekking van internodiën en vruchtsteel.

Op enkele achtereenvolgende donkere dagen wordt de DT best 0.5 °C lager ingesteld, maar blijf focussen op de bloemstand en voorkom te zware bloemen. Om de bloemen beter te laten afbuigen kan men kort een VN van 17.5  °C aanhouden.

Blijf bij Gina ook altijd op de knopdikte letten: als deze snel toeneemt adviseren we om de etmaaltemperatuur te  verhogen. Houd deze temperatuur aan tot de vruchten 1-2 cm groot zijn. Daarna kan men de etmaal weer met een graad verhogen. De pas gezette vruchten van Gina zijn wel licht gevoelig mocht het licht tegen vallen als de jonge vruchten er aan hangen is het wel noodzakelijk om de temperatuur iets te verlagen. Te lang doorgaan met een lage etmaal temperatuur kan resulteren in te grove bloemen bij het 2de zetsel.

Zettingsstrategie
Ons advies voor de eerste zetting is om een vrucht aan te houden, het oksel erboven de vrucht te verwijderen en dan de plant zelf te laten reguleren.

Zorg ervoor dat er per oksel maximum één vrucht aangehouden wordt. Soms kunnen er twee vruchten in een oksel hangen. Dan dient de kleinste vrucht verwijderd te worden. Bij een 4-stengelsysteem raden we eveneens aan om een zwakke scheut leeg te maken bij de eerste zetting.


Teeltsystemen Gina 2021

* Dit is afhankelijk van gewasstand en plantomvang

Schermen
Het schermgebruik verdient speciale aandacht. In de fase van zetting is het van dag tot dag bekijken, bij dagen/nachten met veel uitstraling is het belangrijk om koude koppen te voorkomen door op tijd het doek(en) te sluiten.

Met bewolkte dagen en hogere temperaturen kan je met het  doek(en) open naar de voornacht gaan.

Foliescherm (kan  een verschil maken voor Gina!)

  • Houd onder een foliescherm een EC aan van minimum 0,5 mS hoger
  • Maak een groter verschil tussen DT en NT.
  • Hou er rekening mee dat de wortelontwikkeling minder is onder een vast folie.
  • Het vochtdeficit moet boven 2,5 gehouden worden. Als dit moeilijk wordt, adviseren we om gaten of kieren te maken in het folie. Dit voorkomt zwakte later in de teelt.
  • Bij warme nachten (6 tot 8 graden) beweegbaar doek open houden.
  • Al deze maatregelen zorgen ervoor dat je een actief gewas behoudt.

Voor vragen neem contact op met Marcel of Peter!