Gina - Teeltinfo #4 | Syngenta Nederland

You are here

Gina - Teeltinfo #4

Groentezaden
25.07.2021

Terugblik

De afgelopen weken hadden we te maken met sterk wisselende omstandigheden. We hebben zomerse omstandigheden gehad, maar ook al weken met lichtniveaus die we normaal in de herfst hebben.

Hierdoor zagen we enkele weken met gelijke aanmaak van vruchten. Dus meer balans in het zettingspatroon. Dit is de laatste weken (week 25 en 26) niet doorgezet, dus we komen straks weer met een gat in de produktie. Dit kwam ook door de hogere zettingscijfers uit week 21-22, waardoor die vruchten meer energie vroegen en de lichtomstandigheden buiten niet goed waren.

In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat we vorig seizoen continue boven gemiddeld waren met een dip omlaag in week 23. Dit seizoen zitten we continue onder gemiddeld met een piek omhoog in week 23

Bron: De Lier, Westland

Huidige situatie

De kwaliteit van de vruchten is goed, op een enkele neusrot na die in de periode rond week 23 is ontstaan.

Enkele gegevens tot en met week 26:

Cumulatieve zetting:                   gemiddeld 108 vruchten/m2 (min 84 en max 138)

Gemiddeld vruchtgewicht:         202 gram (min 170 en max 213)

Productie ligt gemiddeld op 15.7 kg/m2

Vooruitblik (juli en augustus)

Zomerse omstandigheden. Na half augustus weer generatief sturen.

De afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat Gina zeer sterk is tegen ouderdoms stippen in vergelijking met de referentie rassen in de markt.

Evengoed adviseren wij om elke week rond te gaan met oogsten.

Door zijn dikke vruchtwand is Gina zeer sterk tegen brandvlekken, blijf wel de vrucht temperatuur in de gaten houden.

Het is sterk afhankelijk van de ligging van de kas en glas type wanneer men op zonnige dagen moet gaan schermen.

Wij adviseren ook om op 1 oksel te blijven snoeien om de plant voldoende open te houden, bij extreem weer kan men iets verder uit de kop weg blijven met toppen.

Bij een krachtig gewas als Gina moet men ook gedurende de zomer te koude koppen voorkomen dit geeft een verhoogd risico op smetkoppen (Mucor)

Ook hebben we gezien dat de laatste tijd bij heldere dagen de uitstraling groter is dan men denkt en dan worden de koppen snel te koud (activiteit van de kop komt stil te staan) terwijl de wortels nog staan te duwen.  Houd hier rekening mee met de klimaat sturing en ga geleidelijk naar de nacht.

•            Houd activiteit en voorkom vegetativiteit

•            Generatieve sturing is belangrijk

•             Houd een hogere CO2 dosis aan

•             Druppel in een kortere periode

•             Laat het vochtniveau niet te hoog oplopen, lucht af waar nodig om het vocht te beheersen

•             Houd koele lange nachten aan indien de buitenomstandigheden dit toelaten 

•            In deze periode is het belangrijk om het vochtpercentage in de mat te verlagen, zorg dat je zo’n 10-12%  inteert t.o.v. voorgaande periode.

•            Vermijd te kleine beurten om voldoende zuurstof in de mat te houden en de wortels gezond te houden.

Voor vragen neem contact op met Peter of Marcel!