Gina - Teeltinfo #5 | Syngenta Nederland

You are here

Gina - Teeltinfo #5

Groentenzaden
13.08.2020
Paprika als medicijn

Terugblik

We zien dat alle gewassen heel regelmatig zijn begonnen in het seizoen, waarna toch alles weer in zetsels is gekomen. Dit geldt ook voor Gina.
Gina is een krachtig generatief ras. Dit type gewas heeft een nieuwe standaard in de markt gezet. Met de ervaring van de afgelopen 3 jaar weten de meeste telers hoe ze hier mee moeten omgaan en het voordeel eruit te halen.
Onderweg zien we dat Gina duidelijk minder gevoelig is voor meeldauw dan andere niet tolerante rassen.

Afgelopen periode is het licht ook erg wisselvallig geweest, al is men dat haast vergeten met het extreem warme weer van afgelopen week.
Hierdoor zien we de laatste weken dat binnenrot weer de kop opsteekt. Gina heeft laten zien een goede weerstand tegen binnenrot te bezitten waardoor het % gezonde vruchten op hoog niveau blijft.

Huidige situatie

Het is extreem warm, we hebben de afgelopen 2 jaar gezien dat Gina hier goed mee overweg kan. De vruchten hangen  dieper in het gewas  dan bij de meeste andere rassen in de markt waardoor de vruchten minder snel verbranden of andere kwaliteitsproblemen krijgen. Dit houdt niet in dat men niet hoeft te schermen. Blijf ook goed de vruchttemperatuur monitoren en scherm tijdig om verbranding van de vruchten te voorkomen.

Er hangt momenteel een groot zetsel waar sommige bedrijven volop aan het oogsten zijn en andere net aan beginnen. De herzetting van het voorlaatste zetsel is volop in gang. De plantbelasting zit momenteel rond de 35 stuks/m².
Het vruchtgewicht blijft goed op peil  en schommelt tussen de 200 en 220 gram.

Gina heeft daarnaast ook het voordeel dat het zijn strekking in het gewas houdt, waardoor de vruchten niet in een kluitje gaan staan en makkelijk te oogsten zijn.
 

Vooruitblik

Voor de volgende periode zijn er een aantal aandachtspunten :

De afgelopen 3 jaar hebben we gezien dat Gina zeer sterk is tegen ouderdomsstippen in vergelijking met andere rassen in de markt. Toch adviseren wij, omwille van kwaliteit en regelmaat, om elke week rond te gaan met oogsten.

Door zijn dikke vruchtwand is Gina zeer sterk tegen brandvlekken, maar het blijft belangrijk  om de vruchttemperatuur in de gaten te blijven houden. De schermstrategie op zonnige dagen  is sterk afhankelijk van de ligging van de kas en het glastype, contacteer ons als u graag specifiek advies wenst.

Om de plant voldoende open te houden, adviseren we  om op 1 oksel te blijven snoeien. Bij extreem weer kan men iets verder uit de kop weg blijven met toppen.

Om het risico op smetkoppen (Mucor) te voorkomen, is het belangrijk om ook in de zomer koude koppen te voorkomen.

Bij heldere dagen kan ook in deze periode de uitstraling groter zijn dan verwacht en worden de koppen snel te koud (activiteit van de kop komt stil te staan) terwijl de wortels nog staan te duwen.  Besteed hier voldoende aandacht aan bij de klimaatsturing en  ga geleidelijk naar de nacht.

Zodra het mogelijk is, wordt het belangrijk om opnieuw generatiever te gaan sturen.

  • Houd activiteit en voorkom vegetativiteit
  • Houd een hogere CO2 dosis aan
  • Druppel in een kortere periode
  • Laat het vochtniveau niet te hoog oplopen, lucht af waar nodig om het vocht te beheersen
  • houd koele lange nachten aan indien de buitenomstandigheden dit toelaten

Watergift

  • Geef water in een kortere periode. De plant moet ’s avonds niet veel ‘over’ hebben
  • In deze periode is het belangrijk om het vochtpercentage in de mat te verlagen, zorg dat je zo’n 10-12%  inteert t.o.v. voorgaande periode.
  • Vermijd te kleine beurten om voldoende zuurstof in de mat te houden en de wortels gezond te houden.