Kalvijn - Teeltinfo #3

Groentezaden
Paprika als medicijn

Nadat we afgelopen seizoen op kleinere schaal kennis en informatie hebben opgebouwd van dit ras (PR09518- Kalvijn), wordt het dit seizoen op ruim 40 hectare geteeld.  Via deze weg willen we jullie dit seizoen op de hoogte houden hoe het met Kalvijn verloopt.

Terugblik

De zetting is dit jaar meer in zetsels gekomen dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de wisselende omstandigheden in licht en temperatuur. We zien hetzelfde beeld terug in alle rassen op de markt: weken met hogere aantallen vruchtzetting afgewisseld met weken met lagere zettings cijfers. Zeker zetsel 1 en 2 waren bij elkaar behoorlijk zwaar, wat de hozerigheid in de hand werkt. Maar Kalvijn maakt wel onderscheid in zijn snelle doorkleuring.

Huidige situatie

Het derde zetsel had te maken met veel kou en lage lichtintensiteit (zie lichtgrafiek) waardoor deze vruchten er niet snel vanaf kwamen. Wel zagen we dat de herzetting meer verspreid op gang kwam, waardoor het lijkt dat er nu regelmaat in het gewas komt.

Op het gebied van produktie is  Kalvijn nu echt op stoom. Ook zien we een hoog aantal aangemaakte vruchten en komt er regelmaat in de vruchtaanmaak, zoals op het filpmje te zien is!

Dit zijn precies de eigenschappen van Kalvijn waar afgelopen jaar goed op werd gescoord: constante zetting, kwalitatief goeie vruchten en een hoge eindproduktie.

Volg Marcel en bekijk hoe Kalvijn nu in de kas eruit ziet!


Vooruitblik

Algemeen

In de komende zomerweken (juni-juli) gaat de zetting gemakkelijk, waardoor de plantbelasting stijgt. Houd balans in de planten en zorg hiermee voor een goede verdeling van de assimilaten naar de vruchten. Oogst niet te bont om de balans goed te houden en streef naar een plantbelasting van 40-45 vruchten. Zo blijft het vruchtgewicht rond 170-190 gram. Behouden van balans zorgt er ook voor dat de vruchtkwaliteit goed blijft.

Kalvijn behoudt van nature voldoende bladvolume. We adviseren daarom om de scheuten kort te blijven toppen, maar dat verschilt uiteraard in specifieke omstandigheden.  

Temperatuurstrategie

Het gewas wordt krachtiger met toenemend licht. Het blijft belangrijk om naar het gewas te kijken en aan de hand daarvan het klimaat te sturen.
Stel de voornacht in op 17°C tot begin september.
In de middag mag de temperatuur oplopen naar 27ºC. Zak rustig naar de nachttemperatuur’ en niet lager  dan 19ºC (VN 17).  En zorg dat je  ruim voor zonsopkomst op dagtemperatuur bent.

Schermstrategie

Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is schermen een optie.
Train de plant om stand te houden tijdens de zomer : scherm alleen bij pieken of bij een te generatieve gewasstand. Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen.

Monitoring van de vruchttemperatuur kan ondersteuning bieden om de juiste keuzes te maken.

Aarzel niet om bij vragen contact met ons op te nemen! De volgende teeltinfo kunt u verwachten in Augustus.