Snoeptomaatjes teeltinfo #2 - week 21

Groentezaden
Sweetelle Nieuws

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

De maanden januari en maart waren erg donker, in februari en april kregen we meer dan voldoende licht. Eind april werd het warm en droog maar omdat de gewassen nog relatief jong zijn heeft ze niet te generatief gemaakt.

Op welke kopafstanden is er geplant en wanneer zijn er koppen bijgemaakt en zijn we op eindafstand?

Plantafstand tussen 2-2.5 kop/m2 en eindafstand tussen 4.2-5 kop/m2. Over het algemeen houden we bij de belichte teelten een hogere eindafstand. Dit doen we omdat ze een langere stengel hebben in het voorjaar/zomer en daardoor moeilijker groei kunnen ontwikkelen en sneller afbranden. We proberen dit te compenseren met extra stengels.

Wat is de actuele situatie van onze Syngentarassen?

Sweetelle

Generatief met een wat zwakkere tros, wel zien we nu minder dubbele trossen door afnemende kracht.

Angelle

Zoals gewoonlijk wat meer groeikracht dan Sweetelle maar wel een kortere tros. Door de hoge instralingen zijn de vruchtgewichten mooi op peil en komen ook de puntvruchten voldoende mee.

Funtelle

Wat groeikrachtiger en sterker dan Sweetelle. Dit moet nu gaan resulteren in meerproductie richting zomer en najaar.

Bamano

Mooie balans, voldoende gewasvulling en nog steeds een goede zetting.

En hoe passen we het klimaat hierop aan? (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen enz.)

Bij te generatieve gewassen niet te hoge dagtemperaturen aanhouden. Bij zonnig weer is 23-24 °C reeds voldoende om meer groeikracht in de plant te krijgen. Bij een daling van de RV onder de 70% de windzijde knijpen tot maximaal net onder de nok, laat de temperatuur niet hoger oplopen dan 27- 28°C. Op donkere dagen koel telen, we gaan makkelijk luchten om vocht uit de kas te krijgen en de etmalen te drukken. Bij deze dagen is 20 °C warm genoeg.  

Probeer op zowel zonnige- als donkere dagen de nachten zo koel mogelijk te houden dit om de etmalen te drukken. Een minimum buis is nu eigenlijk niet meer nodig, hoogstens in de nacht als het VD onder de 1.5 zakt en overdag tijdens regenachtige dagen bij een VD onder de 3. Een buis van 40 °C is dan reeds voldoende.

Als de instraling na een mooie dag onder de 300 W zakt gaan we de ramen knijpen, dit om de RV weer snel op 75-80% te krijgen zodat de generatieve gewassen hun waterbalans kunnen herstellen.

Hoeveel uren is het nodig om te belichten? Wanneer?

Belichten is niet meer nodig, de generatieve gewassen kunnen dit niet meer aan.  Mogelijk kan er nog wat met LED tussenlicht gewerkt worden tussen 1 uur voor zon op en 18 uur. Bij 300 W instraling is het wel nodig om deze belichting uit te zetten om te voorkomen dat er teveel vocht wordt afgevoerd uit de kas.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende periode?

Tot eind juli hebben we nog genoeg licht, we hoeven dus weinig aan de plantbelasting te doen. Daarna moeten we terugkoppen, korter snoeien of verenkelen om de grofheid van de vruchten in het najaar en de plant op kracht te houden. Doordat de meeste gewassen al open genoeg zijn is de voorkeur om te verenkelen of korter te snoeien.

Het belangrijkste is dat we de vochtigheid in de kas tussen 70-75% houden overdag, om genoeg groei te houden en de planten niet te generatief te maken. Maak goed gebruik van een minimum buis (of juist niet), knijpen van ramen en eventueel het sluiten van helderdoeken om de juiste vochtigheid en planttemperatuur te realiseren.

In de belichte teelten moet gecoat worden. Denk aan diffuse coating bij de oktober plantingen en schermcoating bij de zomerplantingen. Belichte gewassen hebben deze ondersteuning richting einde teelt nodig.

Bij erg schrale onbelichte teelten kan zeker ook een lichte concentratie diffuse coating worden aangebracht, dit om groei en de vruchtkwaliteit op peil te houden.

Hoe is de watergift strategie zowel belicht als onbelicht?

Belicht is min of meer gelijk aan onbelicht alleen verbruikt een oude plant minder water dus moeten de beurtgroottes hierop aangepast worden. Streef met een generatieve gewasstand naar 8-10% intering, eventueel m.b.v. een  nachtbeurt. De beurten niet te groot zodat we frequent terugkomen met druppelen, denk aan beurten overdag van 150-200 cc/m2. Hou de EC op 4 in de drain zodat we groei en frisheid in de plant houden.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

Belichte teelten

Tuta is in sommige gebieden een hot item maar hier leren we steeds beter mee om gaan. Door het gebruik van vanglampen, verwarrings feromonen en biologie, dit gecombineerd met chemie lijken we deze plaag onder controle te krijgen. Galmijt is door gebruik van vloeibare zwavel onder controle. Opgelet dat de Nesidiocoris onder controle blijft zoniet leid dit tot veel abortie.

Onbelichte teelten

Op de bedrijven waar de biologie goed is aangeslagen zien we weinig problemen.  Nu er meer gelucht gaat worden moet er wel goed gescout worden om galmijt, tuta en nesi te monitoren en de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Stuur aan op groei, geef voldoende NO3 en K om in ieder geval niet generatief te sturen met bemesting. Sla niet door in K gift om wel de Ca opname te blijven garanderen en geen neusrot op te lopen. Streef naar een 1-3 punten hogere K gift dan Ca. Zorg dat het Natriumcijfer niet te hoog gaat oplopen, hou nu 10 mmol aan als bovengrens om voldoende groei in de gewassen te houden.

Heb je nog algemene tips voor de komende periode?

Kopblaadjes weghalen is niet meer aan de orde. Als de huidige gewasstand vereist dat nu nog kopblaadjes weggehaald moeten worden, is de kans zeer groot dat er te vegetatieve uitgangspunten zijn gekozen en is het raadzaam om de plantafstand of onderstam eens goed tegen het licht te houden.

>> De volgende teeltinfo kunt u rond week 28 verwachten!