Snoeptomaatjes teeltinfo #3 - week 33

Groentezaden
Sweetelle Nieuws

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

We hebben tot nu een vrij koele zomer gehad met twee flinke uitschieters. Eind juni waren er een aantal dagen van boven de 30°C en eind juli hadden we historisch hoge temperaturen tot aan 40°C met op de warmste dagen een etmaal van 30°C. De laatste weken hebben we flink wat licht ingeleverd op verleden jaar, de totale lichtsom is 20000 joule minder in vergelijking met 2018.
De verwachting is dat dit tekort de komende weken alleen maar groter gaat worden.

De meeste snoeptomaten rassen reageren zoals bekend zeer generatief op deze condities. De teelten die in serres staan waarop coating is aangebracht reageren hier goed op, ze hebben duidelijk meer groei en gewas dan gewassen in ongecoatte serres. De meeste bedrijven liggen nu achter in productie in vergelijking met vorig jaar.

Op welke kopafstanden is er geplant en wanneer zijn er koppen bijgemaakt en zijn we op eindafstand?

Bij belichte teelten die starten in de zomer word er meestal 3 of 4 koppen geplant, hierdoor staan deze teelten direct op de gewenste winterafstand. Bij teelten die voor de langste dag geplant worden kan het zinvol zijn om een extra kop aan te houden voor de zomer, eind augustus worden deze teruggekopt naar gewenste winterafstand. Bij de standaardcapaciteit van 180 micomol staan we op 3 – 3,5 koppen/m2 afhankelijk van het snoeibeleid. Bij installaties met 220 micromol adviseren we een iets nauwere afstand, namelijk 3,5 – 4 koppen/m2.

Onbelichte teelten staan namelijk zo open en generatief dat terugkoppen geen optie is, deze teelten staan rond de 4,5 – 4,7 koppen/m2.

Wat is de actuele situatie van onze Syngentarassen?

Sweetelle
Zoals bekend bij dit ras zien we in deze periode een open generatief gewas, we adviseren hier een een sterke onderstam om kracht in de plant te houden. Door de zeer hoge temperaturen in week 30 is de zetting niet optimaal verlopen. De warmte heeft vele dubbele en onregelmatige trossen gegeven, deze trossen zijn ook korter doordat de kracht van de planten is terug gelopen.  

Angelle
De planten staan sterker en hebben meer inhoud dan Sweetelle, we zien wel meer enkele- en kortere trossen.

Funtelle
Funtelle heeft meer groeikracht dan Sweetelle. Vaak zijn er heel veel bloemen tegelijkertijd open, maar de zetting verloopt wel vlot. Door de hitte is hier tijdelijk ook wat miszetting geweest. De trossen zijn wel duidelijk korter dan bij Sweetelle. Door het hogere vruchtgewicht  wordt toch een heel mooie productie bereikt.

Bamano
De planten staan netjes te groeien met mooie sterke splittrossen, deze trossen zijn opvallend lang, snoeien blijft dus noodzakelijk. Bamano kan goed  om gaan met de hoge temperaturen in de zomer.

Ivorino 
Ivorino heeft momenteel een mooie open gewasstand, zeker onder coating doet dit ras het goed. Het blad is wat kort maar de bladveren zijn wel gevuld. De trossen zijn wat kort maar we zien toch al een enkele splittros (10-20%).

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaatsturing? (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen enz.)

We zitten nu in een periode met afnemend licht en daglengte, dit in  combinatie met hoge vochtigheden zorgt voor een verzwakkend vegetatief klimaat. Om kracht te sparen in de plant proberen we de etmalen te drukken in de nacht (etmaal temp. 18-19°C). Bij donker weer adviseren we zo koel mogelijk te telen om te ontvochtigen en kracht te houden in de plant. Bij zonnig weer kunnen we wat meer klimaat maken, dit doen we door de ventilatielijn te verhogen zodat het 24 -25°C wordt in de serre.  Deze instellingt zorgt ervoor dat we de CO2 en het vocht binnen houden en we hierdoor een maximale assimilatie creëren.

De vochtige nachten vragen om een minimum raam in te stellen op VD. Bij het verder wegzakken van het VD kan het instellen van een min buis van 35°C een oplossing zijn,
hierdoor houden we luchtbeweging en vochtafvoer zonder veel warmte toe te voegen. Op deze manier houden we het gewas gezond en vrij van schimmels.

Hoeveel uren is het nodig om te belichten? Wanneer?

Bij belichte teelten wordt nu gestart met belichten, overdag van zon op tot zon onder met 50% van de installatie, Op donkere dagen gaan we al snel naar 75 – 100 %. Bij hybride LED systemen kiezen we deze periode om eerst de top SONt lampen aan te zetten, dit om de planttemperatuur overdag te verhogen en zo generatief te sturen. Tijdens de nacht wordt er in augustus en september nog niet belicht. De lagere nachttemperaturen helpen de etmalen te drukken.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende periode?

De onbelichte gewassen zo sterk mogelijk beëindigen en voorkomen van uitval van planten. Koel telen in de nacht, vochtbeheersing staat hierbij voorop. De belichte gewassen zo snel mogelijk in balans proberen te krijgen door tot aan de oogst hoge etmalen (22 – 23°C) te realiseren, zodat we met een generatief sterk gewas de winter in kunnen gaan.

Hoe is de watergift strategie zowel belicht als onbelicht?

Probeer bij onbelichte teelten een drain EC van 4,5 en een intering van 10-12% te realiseren. Bij belichte teelten mag  de drain EC tot aan de oogst oplopen naar 8-9, een intering van 15% helpt eveneens voor een generatieve sturing. Nachtbeurten kunnen nuttig zijn om bij te hoge intering te corrigeren.

Wat is de huidige status van ziekten en plagen?

Tuta absoluta en nesidiocoris zijn de grootste problemen. Het is van het grootste belang dat deze plagen volledig worden uitgeroeid tijdens de teeltwisseling. Zeker in belichte teelten en concentratiegebieden valt dit niet mee. Belichte teelten worden nu veelal chemisch opgestart, er worden pas biologische bestrijders ingezet in november of december als alles rustig is. In onbelichte teelten duurt de teeltwissel wat langer en is er meer kans op succesvol uitschakelen van de schadelijke insecten.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

Voor de winter moeten we voornamelijk een generatief bemestingsschema toepassen. Dit  betekend lagere K en NO 3input, deze elementen werken groeizaamheid in de hand. Hou daarbij de druppelwaarden goed in de gaten, K gebrek zorgt voor een matige doorkleuring van de vruchten. NO3 kan vervangen worden door CL of SO4 maar zoek hier niet de ondergrens op, dit gaat groei en produktie kosten.

Heb je nog algemene tips voor de komende periode?

Maak een goede planning voor snoeibeleid en stengelaanmaak om te fijne vruchten in de winterperiode te voorkomen. Op teelten waar coating op de kas is aangebracht kan dit half/eind augustus verwijderd worden zodat we weer maximale instraling krijgen voor de gewassen. In de belichte teelt is het beter dat we werken met een minder dikke coating (diffuus) en aanvullend hieraan schermen met een donkerscherm in perioden met veel licht en warmte. Zo kunnen we flexibeler omgaan met licht en temperatuur.

>> Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!