Uitspraak Europees Octrooibureau | Syngenta Nederland

You are here

Uitspraak Europees Octrooibureau

Groentezaden
05.12.2018
Uitspraak EOB

We verwelkomen het besluit dat het Europees Octrooibureau vandaag in de zaak T1063/18 heeft genomen, want dit biedt juridische duidelijkheid voor landbouwinnovatie in de EU.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft vandaag regel 28, lid 2 EOV ongeldig verklaard. In die regel worden alle uitsluitend door middel van een wezenlijk biologische werkwijze verkregen planten van octrooieerbaarheid uitgesloten, d.w.z. alle uitvindingen voor natuurlijk eigenschappen, en daarmee een aanzienlijk deel van de innovatie op het gebied van planten als strijdig met andere bepalingen van het EOB.

Dit EOB-besluit geeft in wezen aan dat regel 28, lid 2 EOV niet van toepassing is en als zodanig wordt dit verwelkomd door Syngenta. Dit is een indicatie dat natuurlijke eigenschappen octrooieerbaar blijven volgens vastgestelde jurisprudentie van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau.

Door dit besluit wordt ook het gunstige signaal afgegeven dat onderzoek naar en ontwikkeling van natuurlijke eigenschappen aantrekkelijk zullen blijven voor bedrijven die zich bezighouden met landbouwinnovatie. Kwekers, boeren en uiteindelijk ook consumenten zullen hier de bijbehorende economische- en milieuvoordelen van ondervinden.

Octrooibescherming voor natuurlijk eigenschappen is van enorme invloed op de ontwikkeling van planten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, minder input nodig hebben en beter zijn afgestemd op de diverse behoeften van boeren en consumenten.

De Europese landbouwsector kan nu vooruit blijven kijken en optimaal gebruikmaken van de economische en ecologische mogelijkheden die inheemse soorten bieden.

Door dit besluit wordt het concurrentievermogen en de ontwikkeling van producten gestimuleerd en wordt het positieve signaal afgegeven dat Europa koploper zal blijven op het gebied van landbouwinnovatie.