Spruitkool - Terugloop van het teeltareaal in heel Europa | Syngenta Nederland

You are here

Spruitkool - Terugloop van het teeltareaal in heel Europa

19.05.2016

De afzetsituatie van het afgelopen seizoen heeft zich gekenmerkt door torenhoge producties en zwakke prijsvorming. Dit is wellicht de voornaamste oorzaak waarom het spruitkoolareaal in de meeste Europese markten dit jaar terugloopt. Voor u zetten we alle tot nu toe beschikbare informatie op een rij:

In België loopt het areaal terug met circa 10 %. Dit betekent dat het dit jaar op zowat 2.500 ha zal uitkomen. We geloven steevast dat we met dit areaal aan de onderkant zitten van wat de markt moet produceren om aan de potentiële vraag te voldoen. Indien dit seizoen geringe(re) opbrengsten geeft, door bijvoorbeeld laat planten of minder gunstige groeiomstandigheden, is het niet uitgesloten dat er krapte gaat ontstaan op de spruitkoolmarkt. Vaak is er wel wat wisselwerking in productafname tussen de verwerkende industrie en de versmarkt, wat een buffer creëert. Maar omdat het areaal in alle versmarkten in 2016 afneemt, is deze kleiner dan ooit tevoren.

In Nederland  wordt dezelfde trend waargenomen. Het areaal loopt terug met circa 10 % tot ongeveer 2.600 ha. Dit is het laagste spruitkoolareaal ooit voor Nederland! Net zoals in 2015 hebben telers bij de rassenkeuze vooral de nadruk gelegd op rassen met een sterkere kwaliteit, betere slijtvastheid en grotere oogstzekerheid.

In Engeland reduceert eveneens het teeltareaal. De verwachting is daar ook dat het areaal circa 10 % lager komt te liggen dan afgelopen seizoen tot ongeveer 2750 ha. Traditiegetrouw blijft de afzet sterk gericht op de periode vanaf begin december tot eind januari. De grootste krimp dit seizoen wordt vooral waargenomen in het vroege segment, wat geoogst wordt voor begin december.

Verder wordt een vergelijkbare afbouw van het areaal in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verwacht. Daar zal er in total niet veel meer zijn dan 400 ha, gezien de relatieve sterke terugloop die er in de afgelopen jaren heft gespeeld.

In Frankrijk worden spruiten vooral geteeld voor de versmarkt. Ook hier neemt het areaal af in vergelijking met afgelopen teeltseizoen.

Tenslotte blijkt de vraag naar spruitkool in Polen verder af te nemen. Deze markt waarvan een groot deel voor de verwerkende industrie bestemd is, gaat in 2016 niet veel meer bedragen dan 350 ha.

Enige omzichtigheid is wel op zijn plaats, voordat vroegtijdige conclusies met betrekking tot de te verwachten vermarktbare opbrengsten worden getrokken. Uit ervaring weten we dat de veldomstandigheden tijdens het teeltseizoen een grote invloed hebben op de uiteindelijke productievolumes en de productkwaliteit. Bovendien speelt de vraag vanuit de markt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de marktprijs, wat zeker van belang is voor het uiteindelijke teeltresultaat. Laten we hopen dat de afzet in het komende seizoen tot ieders tevredenheid mag verlopen.

Wij wensen u alvast heel veel succes met dit nieuwe teeltseizoen.

Wilt u reageren op dit bericht of heeft u meer informatie nodig? Aarzel niet om contact met Celine op te nemen: Celine Denys, +32 4 72049741

Tags: