Veilig omgaan met behandeld zaaizaad | Syngenta Nederland

You are here

Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

06.04.2016

Veel zaaizaden zijn behandeld met fungiciden en/of insecticiden. Hierbij vragen wij uw aandacht om op veilige wijze met deze zaaizaden om te gaan.

Bij ondeskundig gebruik en blootstelling aan FORCE®20 CS, kan een tinteling van de huid optreden. Deze is NIET schadelijk, maar wel hinderlijk. Voor een optimale bescherming van u en uw medewerkers, leveren we beschermingssetjes bij de met FORCE®20 CS behandelde maïszaden.

Elk setje bestaat uit een stofbril, stofmasker en handschoenen. In de bijgaande folder leest u alles over de juiste werkwijze.

Klik hier voor de folder over veilig omgaan met behandeld zaaizaad.