Voorkom schermrot in broccoli

Schermrot in Broccoli

Interne valse meeldauw is een van de oorzaken van schermrot in broccoli. Bij hogere temperaturen, bewolkt weer en bij vochtige omstandigheden in het gewas kan valse meeldauw  zich snel ontwikkelen. Schermrot is vaak pas zichtbaar in het handelskanaaal en kan leiden tot grote schade in de teelt. Ook in 2018 doet Syngenta weer onderzoek naar het voorkomen van schermrot later in het seizoen in verband met nog hogere valse meeldauwdruk in de herfst.

Valse meeldauw in broccoli, Peronospora farinosa, kunt u bestrijden met Revus®. Voor een goed resultaat dient Revus te worden toegepast met een uitvloeier. Gebruik Revus in een dosering van 0,6 l/ha met toevoeging van 1 l Actirob. Revus mag in broccoli twee keer toegepast worden per teelt met een minimum interval van 21 dagen en een veiligheidstermijn van 14 dagen.

Hebt u meer vragen over de toepassing van Revus in broccoli? Neem dan contact op met Steven Dorrestijn.