You are here

2017: een goed maïsjaar!

Maïs
12.09.2017
gladvingergras bestrijden zonder clio

Het maïsseizoen loopt ten einde. Het gewas staat er op veel plaatsen prachtig bij. Vorig jaar was het anders. Denk alleen maar aan de vele neerslag die in Zuidoost-Nederland toen voor grote problemen zorgde.

Goede resultaten bestrijding gladvingergras met aangepast advies

Gladvingergras, een probleem op veel maïspercelen, moest zonder Clio worden bestreden. In ons advies afgelopen voorjaar, heb ik u aangegeven dat u met een verhoogde dosering Calaris® (1,5 l/ha) of Callisto® (1,5 l/ha) goede resultaten kon behalen. Een belangrijk aspect was wel dat er vroeg moest worden gespoten: in het 2-3 blad stadium van de maïs. Dit advies is goed opgevolgd getuige de positieve reacties van een groot aantal telers. 

Op zeer zwaar verontreinigde percelen werd direct na zaai DualGold® (1,6 l/ha) of Gardo®Gold (2 l/ha) ingezet en vervolgens afgespoten met een Calaris-mix. Ook deze aanpak gaf een prima resultaat.

Haagwinde
Haagwinde blijkt dit jaar nog wel degelijk een probleem. Het lijkt alsof er dit jaar aanzienlijk meer haagwinde is te zien vergeleken met vorig jaar. Dit is opmerkelijk omdat we hiervoor zeer goede middelen beschikbaar hebben. Denk aan Peak® , Casper®, of Banvel®. De bestrijding van haagwinde is zeker een aandachtspunt voor volgend seizoen.

Ik wens u vele tonnen maïs in de kuil!