Advies bestrijding aardappelopslag in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Advies bestrijding aardappelopslag in maïs

Maïs
26.04.2017
aardappelopslag in mais bestrijden

Calaris en Callisto: bij uitstek geschikt ter bestrijding van aardappelopslag in mais

Op veel percelen waar de maïs komt, zal ook aardappelopslag komen. Het gevolg van een zachte winter. De onkruidbestrijding zal hier op aangepast moeten worden. Aardappelopslag kun je niet in één keer goed bestrijden, omdat er een zeer ongelijke opkomst is. Tevens is het belangrijk de planten niet te groot te laten worden, omdat ze dan moeilijk te bestrijden zijn. Lang wachten tot alle aardappelopslag  boven de grond staat is dus ook geen optie. Wat dan wel?
 

Mesotrione is de sterkste actieve stof om aardappelopslag te bestrijden

Mesotrione is in het verleden uitgebreid getest tegen aardappelopslag. Dit is getest op praktijkvelden. PPO te Lelystad heeft een proef uitgevoerd waarbij aardappelen in potten waren gepoot om er verschillende middelen op te testen. Binnen de groep van de triketonen is mesotrione de sterkste actieve stof om aardappelopslag te bestrijden. De middelen Calaris® en Callisto® bevatten beide mesotrione.

Aardappelopslag is hardnekkig. Het is daarom belangrijk om de dosering mesotrione op peil te houden. Diverse loonwerkers geven aan goede ervaringen te hebben met het licht verhogen (25%) van de gangbare dosering Calaris of Callisto. Vaak zal na de reguliere onkruidbestrijding nog een tweede toepassing nodig zijn voor de aardappelen die later opkomen. Hieronder het advies om zo optimaal mogelijk aardappelopslag in maïs te bestrijden, uiteraard in combinatie met de bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden. Gebruikt u Peak® voor haagwinde en kamille, dan kan tegen aardappelopslag nog 0,3 l/ha Banvel of 0,3-0,5 l/ha fluroxypyr worden toegevoegd. 

Advies 1e Bespuiting (reguliere onkruidbestrijding + aardappelopslag):

Calaris 1- 1,25 l/ha + Dual Gold® 0,75 l/ha + Milagro®40 0,75 l/ha + Banvel 4S® 0,3 l/ha of een middel uit de groep van de groeistoffen.

Advies 2e Bespuiting (specifiek gericht op nakiemers van aardappelopslag):

Callisto 0,75 - 1 l/ha + een middel uit de groep van de groeistoffen.

aardappelopslag proef

Zandzoeker-app. Wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzettenDual Gold en Gardo Gold: Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden is niet meer toegestaan.
De Zandzoeker app van Syngenta geeft u de gebruiksmogelijkheden van onkruidbestrijdingsmiddelen op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Kijk op www.zandzoeker.nl  of dowload de app in de app-of playstore van uw telefoon. Hierin kunt u eenvoudig per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag gebruiken.