Inzet bodemherbiciden niet mogelijk voor onkruidbestrijding bij grasdoorzaai op kniehoogte maïs | Syngenta Nederland

You are here

Inzet bodemherbiciden niet mogelijk voor onkruidbestrijding bij grasdoorzaai op kniehoogte maïs

Gewasbescherming
08.05.2019
vanggewas zaaien bij kniehoogte mais - onkruidbestrijding mais

Doorzaaien als de maïs op kniehoogte is. Pas op met bodemherbiciden!

Naast een vanggewas inzaaien na de oogst, doch vóór 1 oktober of onderzaai gelijktijdig met maïs, kunt u gras doorzaaien op kniehoogte is. Ook deze methode kent echter de nodige beperkingen en risico’s. Het is arbeidsintensief, dus als loonwerker zult u hiermee maar een beperkt deel van het areaal kunnen doen. Ook dient u de kosten (een extra werkgang) te overleggen met uw telers. De onkruidbestrijding is bij deze methode ook niet gemakkelijk. Hoewel het gras pas enkele weken na de onkruidbespuiting wordt gezaaid, blijkt uit onderzoek toch dat het gebruik van bodemherbiciden niet mogelijk is. Deze middelen worden ingezet om het gewas langdurig schoon te houden en geven dus nog veel nawerking op het kiemende gras. Een specifiek grassenmiddel (Milagro 40) kan wel worden ingezet, omdat dit alleen contactwerking heeft en geen bodemwerking. Het onkruidbestrijdingsadvies en de waarschuwingen voor het doorzaaien als de maïs op kniehoogte is, zijn vrijwel dezelfde als bij het zaaien van het vanggewas tegelijk met de maïs. Het belangrijkste verschil is dat bij doorzaai als de maïs op kniehoogte is wel Milagro 40 kan worden ingezet. 

Beslisboom

De verplichting van een vanggewas en het wegvallen van middelen maken de onkruidbestrijding voor 2019 er niet gemakkelijk op. Door Syngenta is een overzichtelijke folder met een beslisboom gemaakt. Deze geeft schematisch per situatie de mogelijkheden, adviezen en risico’s weer. Hieronder ziet u een deel van de beslisboom (onderzaai gras tegelijk met de maïs en doorzaai bij kniehoogte maïs. (Voor de hele beslisboom met het advies ondkruidbestrijding voor alle situaties 2019, klik hier)

Onkruidbestrijding in mais wel of geen bodemherbiciden?