You are here

Kwaliteitsrassen maïs in de kijker

Maïs
09.02.2018

SY Telias: De vroege zetmeeltopper

Het zetmeelras SY Telias van Syngenta is zonder twijfel één van de meest veelbelovende rassen voor opname op de Rassenlijst in 2019. De zeer hoge VEM- en zetmeelopbrengst wordt aangevuld met een hoge VEM voor dit rastype (995 = 99 rel). In België staat het ras al twee jaar helemaal aan de top, ook in korrelmaïs. SY Telias is dus en hele beste snijmaïs met korrelpotentieel.

Waardevolle eigenschappen van SY Telias

  • een vroeg ras voor snijmaïs en korrel/ccm
  • geeft goede voederwaarde met zeer veel 
zetmeel én plantverteerbaarheid 

  • heeft een gemiddelde plantlengte en gemiddelde kolfinplanting 

  • levert topresultaten in korrel en silo 


Het rapport van SY Telias 


  • builenbrand tolerantie 8
  • vem-opbrengst 105
  • DS-opbrengst 106
  • VEM 99 

  • zetmeel bij oogst 104 


Bron: Rassenbulletin 2018 PPO-CSAR (2 jaar onderzoek) 


Bovendien is SY TELIAS beduidend minder gevoelig voor maïskopbrand

In 2016 had dit ras 18,4% aangetaste planten. In 2013 t/m 2015 had dit zelfde ras een aantasting van respectievelijk 10,3%, 28,4%