Loonwerkers: plan maïsteelt 2024 op tijd

Gewasbescherming
maisveld

Aanpak ritnaalden
De toelating van Karate® 0.4GR in 2023 is goed nieuws, zeker voor percelen met een zware besmetting aan ritnaalden, waar een zaadbehandeling niet altijd toereikend is. Een groot bijkomend voordeel van Karate 0.4GR is dat dit middel geen fosfaatmeststof bevat. Weliswaar geeft kunstmest een wat vlottere weggroei van het gewas, maar op maïspercelen waar derogatie een rol speelt, kon het enige beschikbare granulaat (Force® Evo) niet worden ingezet vanwege fosfaat. Force Evo is 2024 weer beschikbaar.

Let op! 
Met een granulaat strooier op de zaaimachine kan je KARATE 0.4GR gebruiken tegen ritnaalden. 
De helft van de loonwerkers heeft al een strooier. Jij ook? 
Zo niet, monteer deze dan komende winter om de maïsvelden van jouw telers te beschermen! 
Voor een optimale werking adviseren wij het granulaat toe te passen met een verdeler (of ketsplaatje/zwaluwstaartje), zodat het granulaat gelijkmatig in de plantveur wordt verdeeld. 
Voor granulaatstrooiers die hiermee nog niet zijn uitgerust, stelt Syngenta gratis verdelers ter beschikking. 

mais zaaien

Onderzaai
Afgelopen jaren hebben we gezien dat onderzaai van grassen in de meeste gevallen rondom kniehoogte van de maïs is uitgevoerd. Niet tegelijk met het zaaien van de maïs! 
Nu is er een duidelijke verschuiving naar vroegere rassen in combinatie met zaaien van een vanggewas na de oogst. De aanpak van onkruiden laat in dit geval een sterkere middelenmix toe, waardoor percelen met probleemonkruiden goed behandeld kunnen worden.

onderzaai en vanggewas mais

Wel is een strakke planning gevraagd om voor 1 oktober te kunnen oogsten. Zeker in warme en droge jaren lukt het de oogst op percelen voor 1 oktober binnen te halen. In andere jaren kan dit problematisch zijn.
 

Aanpak onkruiden
Meer spreiding : Loonwerkers ontkomen er niet aan om voor een spreiding van de oogst over de klanten te zorgen. Om ervoor te zorgen dat alles voor 1 oktober wordt geoogst en er ook nog een vanggewas wordt gezaaid, is het noodzakelijk om al vroeg in september te beginnen met hakselen. Het hakselen kan alleen plaatsvinden wanneer het droge stofgehalte van de maïs optimaal is. Telers die vóór 1 oktober willen oogsten, dienen te kiezen voor vroegere maïsrassen. Het afgelopen jaar hebben we al een aanzienlijke verschuiving gezien naar vroegere rassen.

Voor loonwerkers die meer spreiding willen, is het belangrijk om klanten te vinden die kiezen voor onderzaai van een vanggewas. Zodra dit is gebeurd, kan de maïs worden geoogst op het meest geschikte moment, namelijk wanneer de maïs rijp is en de veldomstandigheden gunstig zijn.

Een goede aanpak van onkruiden is bij deze optie minder eenvoudig dan het lijkt. Waarom?

  1. Er zijn nog geen echte robuuste teeltsystemen die gegarandeerd leiden tot succes. Een uitdaging is ook dat bodemherbiciden – nodig voor een goede onkruidbestrijding en duurwerking -  een uitdunning van de onderzaai geven. Om dit soort problemen te voorkomen is het verstandig om de percelen met onderzaai slim te kiezen.

  2. Heb je percelen met gladvingergras, ooievaarsbek of een zware onkruiddruk, dan kun je daar beter zorgen dat je voor 1 oktober oogst. Je kunt dan een volledige onkruidbestrijding uitvoeren,

  3. Als men onderzaai wil uitvoeren, is goede kennis van de maïspercelen essentieel. Kies percelen waar weinig grasachtige onkruiden voorkomen, dan is men makkelijk onkruiden de baas. Want onderzaaien in combinatie met bodemherbiciden is zeer riskant. Daarom zal je als loonwerker duidelijk moeten administreren op welke percelen wat is gebeurd en de keuze laten bepalen door de veehouder.

  4. Bij grasonderzaai zijn middelen uit de groep van triketones (bijv. Callisto) altijd veilig voor een vroeg gezaaid vanggewas. Specifieke producten tegen bijvoorbeeld haagwinde zijn ook veilig, want die werken niet tegen grassen.

Dit betekent tijdig met klanten in overleg gaan, percelen in kaart brengen en afspreken op welke manier de onderzaai of doorzaai moet plaatsvinden. 

Voor het zaaien van een vanggewas zijn er globaal twee mogelijkheden
a.  Gelijktijdig met het zaaien van de maïs (rietzwenk) of
b.  Op kniehoogte van de maïs (raaigras). 

Voor loonwerkers is het handig om het vanggewas deels via onderzaai (kniehoogte of gelijk met de zaai) en deels via nazaai uit te voeren.

Samengevat:
Een goede planning vraagt overleg met de teler. Zorg dat je weet wat probleempercelen zijn met ritnaalden en onkruiden. Gebruik de wintermaanden hiervoor, zodat in het voorjaar alles voor iedereen duidelijk is. Denk na over de aanschaf van een granulaatstrooier, zodat je de wensen van je klanten kunt nakomen. Dit alles bevordert het vlotte werken in 2024.

Ritnaalden

  • Op percelen met weinig aantasting door ritnaalden is de bescherming door Force 20CS behandeld zaad toereikend.
  • Op percelen met een matige tot zware aantasting is altijd Karate 0.4 GR aanbevolen, eventueel in combinatie met de zaadbehandeling.

Onkruid

  • Probeer telers met schone percelen proberen te overtuigen dat ze voor onderzaai moeten kiezen.
  • Alert zijn, dat dit opbrengst kan kosten (ondergezaaid gras kan concurreren met de maïs) en dat de onkruidbestrijding lastiger is (ook een niet optimale onkruidbestrijding kost opbrengst).
  • Overtuig telers die percelen met een hoge onkruiddruk hebben (bv gladvingergras of ooievaarsbek) dat het belangrijk is om te kiezen voor een vroeg ras met een vanggewas na de oogst, zodat een zo breed mogelijk onkruidbestrijding kan worden ingezet.