Loonwerkers: plan maïsteelt 2021 op tijd

Gewasbescherming
Oogsten snijmais

Loonwerkers - plan maïsteelt goed en tijdig

In 2020 hebben we gezien dat onderzaai van grassen in de meeste gevallen rondom kniehoogte van de maïs is uitgevoerd. Niet tegelijk met het zaaien van de maïs! 

Er is een duidelijke verschuiving te zien, zeker in Zuid-Nederland, naar vroegere rassen in combinatie met zaaien van een vanggewas na de oogst.
De aanpak van onkruiden laat in dit geval een sterke middelenmix toe, waardoor percelen met probleemonkruiden goed behandeld kunnen worden.
Wel is een strakke planning gevraagd om voor 1 oktober te kunnen oogsten. Mede door een warm en droog jaar 2020 is de oogst op deze percelen voor 1 oktober redelijk gelukt.

 

vanggewas zaaien op kniehoogte

In 2021 moet voor 15 februari worden aangegeven op welk perceel maïs wordt verbouwd.
Op zand- en lössgronden moet een keuze gemaakt worden voor een van de onderzaai mogelijkheden om tot 1 oktober een groenbemester uit te kunnen zaaien. 
Dit betekent voor 1 oktober oogsten of onderzaaien. 

  • Voor telers is dit een individuele keuze.Telers die voor 1 oktober willen oogsten moeten kiezen voor vroegere rassen. Afgelopen jaar zien we al een flinke verschuiving naar vroegere rassen en een tijdige afrijping van de maïs.
  • Loonwerkers ontkomen er niet aan om voor een spreiding van beide methoden over de klanten te zorgen. Wie alles voor 1 oktober moet oogsten en dan ook nog een vanggewas moet zaaien, zal al vroeg in september moeten beginnen met hakselen. Hakselen kan alleen op een moment namenlijk als het drogestofgehalte van de maïs juist is. Telers die voor 1 oktober willen oogsten moeten kiezen voor vroegere  rassen. Afgelopen jaar zien we al een flinke verschuiving naar vroegere rassen en een tijdige afrijping van de maïs. 


Meer spreiding
Wie als loonwerker meer spreiding wil, zal klanten moeten vinden die kiezen voor onderzaai van een vanggewas. Als dat is gebeurd is, mag de maïs namelijk worden geoogst op het best passende moment, nl. als de maïs rijp is en de veldomstandigheden goed zijn.
Goede aanpak van onkruiden is bij deze optie minder eenvoudig dan het lijkt. Waarom?
Er zijn nog geen echte robuuste teeltsystemen die gegarandeerd leiden tot succes. De aanpak van onkruiden is een uitdaging omdat de bodemherbiciden een uitdunning van de onderzaai geven. 
Om dit soort problemen te voorkomen is het volgens André ten Heggeler van Syngenta verstandig om de percelen met onderzaai slim te kiezen

Heb je percelen met gladvingergras, ooievaarsbek of een zware onkruiddruk,  dan kun je daar beter zorgen dat je voor 1 oktober oogst. Je kunt dan een volledige onkruidbestrijding uitvoeren. 
Als men onderzaai wil uivoeren, is goede kennis van de maïspercelen essentieel. Kies percelen waar weinig grasachtige onkruiden voorkomen, dan is men makkelijk onkruiden de baas. Want onderzaaien in combinatie met bodemherbiciden is zeer riskant. Daarom zal je als loonwerker duidelijk moeten administreren op welke percelen wat is gebeurd en de keuze laten bepalen door de veehouder. Dit betekent tijdig met klanten in overleg gaan, percelen in kaart brengen en afspreken op welke manier de onderzaai of doorzaai moet plaatsvinden.  

Voor het zaaien van een groenbemester zijn er globaal twee mogelijkheden

  1. Gelijktijdig met het zaaien van de maïs (rietzwenk) of

  2. Op kniehoogte van de maïs (raaigras). 

Voor loonwerkers is het handig om het vanggewas deels via onderzaai (kniehoogte of gelijk met de zaai) en deels via nazaai uit te voeren. Dit vraagt veel overleg met de teler. Gebruik de wintermaanden hiervoor, zodat in het voorjaar alles voor iedereen duidelijk is. Dit bevordert het vlotte werken.

Overigens moet uiterlijk 15 februari bekent zijn waar de veehouder in 2021 maïs gaat verbouwen. Ook in 2021 zal je dus als loonwerker moeten sturen om tot een ideale verdeling te komen. Dit betekent voor u:
Bedrijven met schone percelen proberen te overtuigen dat ze daar voor onderzaai moeten kiezen.
Alert zijn, dat dit opbrengst kan kosten (onder gezaaid gras kan concurreren met de maïs) en dat de onkruidbestrijding lastig is (ook een niet optimale onkruidbestrijding kost opbrengst).
Telers die met veronkruide percelen zitten, moeten worden overtuigd dat het belangrijk is om te kiezen voor een vroeg ras.
 


Agriotes
..............en als u als loonwerker toch met de teler om tafel zit om onderzaai en onkruidbestrijding te bespreken, informeer dan ook meteen of er problemen met ritnaalden verwacht worden. Ook hier kan dan al rekening mee gehouden worden.

 Voor percelen met een lichte aantasting werd vaak al behandeld zaad gebruikt. 
Voor percelen met een zware druk aan ritnaalden is recent  Force® Evo beschikbaar gekomen
. Force Evo is een nieuwe toegelaten granulaat, wat tegelijk met het zaaien van de maïs kan worden toegediend.
Goede verdeling van het mircrogranulaat in de juiste dosering is de basis voor een goede aanpak van ritnaalden.
Als u hier als loonwerker op wilt inspelen, heeft u wel de benodigde apperatuur nodig. Via een verdeler moet het granulaat in de zaaiveur vallen. Deze moet na de schijven en voor de aandrukrol worden gemonteerd. Een bijkomstig probleem voor 2021 is dat het granulaat Force Evo een gedeelte fosfaat bevat en daardoor niet in alle gevallen gebruikt mag worden. Maar voor 2022 wordt een nieuw granulaat zonder fosfaat verwacht. Dus als u nog niet de beschikking heeft over een granulaatstrooier op de zaaimachine, is de aanschaf ervan mogelijk toch al het overwegen waard.