Mogelijke nawerking herbiciden op inzaai van gras of vanggewas na maïs | Syngenta Nederland

You are here

Mogelijke nawerking herbiciden op inzaai van gras of vanggewas na maïs

15.08.2018
Oogsten snijmais

We hebben een uitzonderlijk lange droge periode achter ons en als we naar de vochtvoorziening van onze gewassen kijken, is de situatie nog lang niet normaal. Veel maïs heeft zwaar te lijden gehad en wordt mogelijk vroeger geoogst. Een groot aantal percelen grasland is slecht, zo slecht dat u mogelijk wilt gaan vernieuwen. Waarom dan niet het maïsland één keer inzaaien voor grasland? Wellicht een goede gedachte, maar toch liggen hier risico’s. Dit geldt ook ten aanzien van het inzaaien van vanggewassen na de maïs.

De middelen die u of de loonwerken hebt gebruikt om het onkruid te bestrijden in de afgelopen teelt van maïs, zijn mogelijk niet geheel afgebroken. In heel Europa is het droog geweest en Syngenta Europa geeft aan toch voorzichtig te zijn. De afbraak van de  actieve stoffen verloopt aanzienlijk langzamer onder droge omstandigheden. Met andere woorden: er is nog steeds actieve stof aanwezig die gaat werken als er vocht komt (dit geldt zeker voor bodemherbiciden, die vanwege hun duurwerking worden ingezet om een perceel langere tijd onkruidvrij te houden). En dat het een keer gaat regenen, daar gaan we allemaal van uit.

Toch kunt u door een kerende grondbewerking uit te voeren voor een deel het probleem de baas. Hiermee brengt u actieve stof naar beneden en verdunt u de hoeveelheid actieve stof door de bodemlaag. Geheel uitsluiten van risico’s kunnen we het helaas niet, maar hiermee is de kans op groeiremming van het kiemende gras aanzienlijk kleiner.