You are here

Onkruidbestrijding in maïs: één onmisbare waarde in elke mix

Maïs
01.05.2018
Ooievaarsbek in mais bestrijden met terbutylazine

In de onkruidbestrijding in maïs worden altijd diverse middelen gemengd om via contactwerking alle aanwezige onkruiden te bestrijden én om na de bespuiting het gewas vrij te houden van nakiemers.

In dit artikel gaan we in op welke middelen waarom in een mix zitten en op het grote belang van de component terbutylazine.

Basismiddel – triketone ter bestrijding van diverse grassen en breedbladigen onkruiden in de maïs

Voor de bestrijding van diverse grassen en breedbladige onkruiden wordt gebruik gemaakt van triketones. Voorbeelden hiervan zijn Calaris, Callisto en Laudis. Door hun brede werking zitten deze middelen altijd in een mix en worden ze wel als basismiddel aangeduid. De dosering bepaalt ook deels het werkingsspectrum. In een maximale dosering wordt een goede grassenwerking (ook op gladvingergras indien vroeg toegepast) verkregen. Voor breedbladige onkruiden kan vaak worden volstaan met een iets lagere dosering.

Bodemherbiciden om het gewas vrij te houden van nieuwe kiemende onkruiden

Na een bespuiting moet het gewas vrij blijven van nieuwe kiemende onkruiden (nakiemers). Hiervoor worden aan de mix bodemherbiciden zoals Dual Gold, Gardo Gold, Frontier Optima of Akris toegevoegd. Bij een vroege na-opkomst bespuiting, dus een relatief lange periode tot het gewas gesloten is, wordt een hogere dosering gebruikt dan bij een wat latere bespuiting.

Terbutylazine toevoegen voor een goede onkruidbestrijding in maïs

De werkzame stof terbutylazine geeft een grote bijdrage aan bovenstaande twee componenten, dus aan een goede onkruidbestrijdng. Terbutylazine zit bijgemengd in de formulering van ofwel de triketone Calaris ofwel in de bodemherbiciden Gardo Gold en Akris. Het wordt in deze vorm vrijwel op elk maïsperceel ingezet. Afhankelijk van de situtatie volstaat hierbij een hoeveelheid van 300 – 450 gram per hectare. Er zijn diverse redenen waarom terbutylazine zo belangrijk is:

  1. Synergie (elkaar versterkende) met triketones. Simpel gezegd 1+1 = 3. Terbutylazine toegevoegd aan een triketone geeft een veel sterkere, betere en snelle werking van deze triketone. Dit kun u zien in onderstaande foto’s, genomen 20 dagen na toepassing: links mesotrione + terbutylazine (= Calaris) ten opzichte van rechts alleen mesotrione. Ook bij probleemonkruiden zoals gladvingergras geldt dit en wordt met terbutylazine een sterkere werking verkregen.

Mesotrione met terbutylazine een ijzeren combinatie onkruidbestrijding in mais

2. Langere bodemwerking. Terbutylazine heeft een goede bodemwerking en versterkt en verlengt daarmee de bodemwerking van de andere middelen en draagt dus zo bij aan een langere duurwerking.

3. Ooievaarsbek en straatgras. Sommige onkruiden worden na opkomst slecht tot niet bestreden door de triketones of bodemherbicides. Voorbeelden hiervan zijn ooievaarsbek, reigersbek en straatgras. Tegen ooievaarsbek is terbutylazine essentieel, zoals u in de grafiek kunt zien.

bestrijding ooievaarsbek in mais met terbutylazine

Specifiek grassenmiddel in maïs voor bijv. groene naaldaar, straatgras en kweek

Hoewel de triketonen een breed werkingsspectrum hebben, worden enkele grassen na opkomst nauwelijks tot niet bestreden. Groene naaldaar, straatgras en kweek zijn hiervan voorbeelden. Om deze grassen te bestrijden en om de mix te verbreden wordt zeer vaak een specifiek grassenmiddel op basis van nicosulfuron (o.a. Milagro 40) ingezet.

Toevoegmiddel in de mix ter bestrijding van lastige breedbladige onkruiden in mais zoals bijv. haagwinde, zwaluwtong en kamille.

Ten slotte wordt aan de mix, afhankelijk van de onkruiddruk van lastige breedbladigen zoals haagwinde, zwaluwtong of kamille, vaak nog een specifiek middel voor deze onkruiden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de middelen Banvel, Peak, Casper of Kart. Uiteraard geldt dat wanneer er vroeg wordt gespoten (noodzakelijk tegen gladvingergras), de waarde van deze middelen op de bestrijding van haagwinde zeer beperkt is, omdat dit onkruid pas laat tot ontwikkeling komt. Een aparte bespuiting is dan aan te bevelen.

Samengevat

In de maïs bestaat een mix voor de onkruidbestrijding uit een basismiddel (triketone), aangevuld met een bodemherbicide, een grassenmiddel en vaak ook nog een toevoegmiddel. Welke werkzame stoffen exact worden ingezet, kan per gekozen middelenmix verschillen. Maar in vrijwel alle mixen geeft de stof terbutylazine (aanwezig in Calaris, Gardo Gold of Akris) een gote bijdrage aan de onkruidbestrijding in de vorm van een betere en snellere werking, een langere bodemwerking en een bredere werking op o.a. ooievaarsbek.

Frontier Optima en Akris zijn geregistreerde middelen van BASF Agro NL.