Powercell maisrassen geven uitzonderlijk rendement | Syngenta Nederland

You are here

Powercell maisrassen geven uitzonderlijk rendement

18.02.2016

Kies ook de hoogste energie-opbrengst per hectare 

Veetelers gaan op zoek naar maïs met de hoogste energie-opbrengst per hectare. Met de Powercell maïshybrides Vemstar, SY Madras en SY Fanatic heeft Syngenta een nieuwe generatie snijmaisrassen die aan dit criterium voldoet.

Powercell variëteiten zijn uniek omdat ze er een hogere opbrengst (tot 500 kg extra drogestof per hectare) combineren met de hoogste voederwaarde (tot gemiddeld 39 VEM extra per kg drogestof). Dit zorgt ervoor dat Vemstar, SY Madras en SY Fanatic telers een uitzonderlijk rendement geven. Per hectare maïs kan dit oplopen tot € 50 aan extra drogestof opbrengst. Maar wat nog belangrijker is: afhankelijk van het rantsoen, kan de uitzonderlijke voederkwaliteit een voordeel opleveren tot € 58 per koe. Meer gedetailleerde informatie over deze rassen vindt u hieronder en op de website www.syngenta-powercell.nl 

Evenwichtige kwaliteit
De zeer hoge VEM-waardes van Vemstar , SY Madras en SY Fanatic resulteren in duidelijk hogere melkproductie uit ruwvoermaïs, wat in bepaalde rantsoenen een financieel voordeel tot € 58,-per koe op kan leveren. De energie komt zowel door een uitzonderlijke celwandverteerbaarheid in combinatie met een hoog aandeel bestendig zetmeel, aangevuld met een hoog suikergehalte. Doordat de energie op verschillende manieren aangeleverd wordt en vrijkomt, heeft dit een positieve invloed op de melkgift.

Oogstflexibiliteit
Opvallend voor Powercell rassen is het afrijpingspatroon. De kolf is vroegrijp, terwijl de rest van de plant niet noodrijp wordt. Dit kenmerk noemen we ook wel “stay young”. Het zorgt voor flexibiliteit bij de oogst (gewas kan gedurende langere periode op het optimale moment gehakseld worden) en geeft toch een relatief hoger aandeel zetmeel (kolfrijpheid) en een hoger suikergehalte (gezond blad). 

Goede droogtetolerantie
Powercell hybriden hebben een zeer goede droogtetolerantie, dus ook in droge zomers op de lichtere zandgronden, geven Vemstar, SY Madras en SY Fanatic de zekerheid van een goede oogst. De afgelopen jaren kon dit in diverse proeven vastgesteld worden. Een niet onbelangrijke troef in Zuid-Nederland. Vemstar, SY Madras en SY Fanatic zijn in 2015 volop beschikbaar (vraag er naar bij uw handelaar), zodat u uitgebreid kennis kunnen maken met de voordelen en de uitzonderlijke voederkwaliteit van deze rassen. 

Foto onder: op het veld kenmerken Vemstar, SY Madras en SY Fanatic door stevige, gezonde planten met een opvallend vroegrijpe kolf.