You are here

Na opkomst géén Callisto in vlas toepassen - voor opkomst blijft mogelijk

Nieuws
20.02.2018
Vlas

Bij de W4 etiketwijziging van Callisto is ook een na-opkomst toepassing in vlas van 0,1-0,2 l/ha (maximaal 3 keer toepassen) opgenomen. Wij raden u met klem aan Callisto NOOIT na opkomst toe te passen in vlas, daar dit forse schade kan geven. Inmiddels is bij het W5 gebruiksvoorschrift de na-opkomst toepassing verwijderd.  

Voor telers die Callisto in vlas willen toepassen bestaat er nog steeds een mogelijkheid volgens het nieuwste etiket. De toepassing valt dan onder vooropkomst toepassing in vezelgewassen. Er mag dan maximaal 1 ltr per hectare worden toegepast VOOR opkomst gespoten, in een eenmalige toepassing.

Let op: voor alle toepassingen verkregen door een “derdenuitbreiding” zoals op het etiket vermeld, geldt dat er voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd. Syngenta heeft deze toepassing dus niet onderzocht en kan u daarom geen sluitend advies geven. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.