Syngenta streeft naar gedeelde visie voor duurzame landbouw

  • Bedrijf wil met belanghebbenden van gedachten wisselen over de ontwikkeling van een gedeelde visie voor de toekomst van duurzame landbouw
  • Moderne landbouwtechnologieën en -technieken kunnen een belangrijke rol spelen
  • Er komen wereldwijde luistersessies om informatie te verschaffen, te werken aan consensus en aandachtsgebieden aan te wijzen


Vandaag heeft Syngenta aangekondigd dat het de komende drie maanden in gesprek zal gaan met belanghebbenden uit de hele wereld, met als doel om te werken aan een gedeelde visie voor de toekomst van duurzame landbouw. Door te luisteren en de dialoog aan te gaan wil Syngenta meer inzicht krijgen in de rol die het bedrijf kan spelen en in het engagement dat van alle partijen nodig is om die gedeelde visie in de praktijk te brengen.


Alexandra Brand, Chief Sustainability Officer van Syngenta, zegt er het volgende over: “We willen samen met belanghebbenden werken aan het bouwen van rendabele, productieve en robuuste boerenbedrijven, gebruikmakend van moderne landbouwtechnologieën. Zo kunnen we de wereld op een veilige manier van voedsel voorzien, terwijl we ook goed zorgen voor onze planeet.

We blijven boeren en plattelandsgemeenschappen voorzien van oplossingen die hen kunnen helpen te bloeien en veilige, voedzame producten te leveren. De landbouwsector gebruikt momenteel 70 procent van het zoete water op de wereld[1] en heeft een belangrijk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen[2]. Onze producten en oplossingen helpen dergelijke kwesties aan te pakken en te zorgen voor betere milieuresultaten, met name als het gaat om de gezondheid van de bodem en de biodiversiteit.”

Brand legt uit waarom Syngenta hier juist nu mee bezig is: “Het is tijd om directer in gesprek te gaan, met meer partijen, om het vertrouwen tussen de maatschappij en de wetenschap te herstellen. Als bedrijf moeten we onze rol afstemmen op de rollen van anderen. Ook moeten we opereren op een manier die het vertrouwen van de maatschappij in de landbouwsector en in agrarische innovaties blijft versterken. We willen ervoor zorgen dat we op de juiste manier kunnen inspelen op de verwachtingen van al onze belanghebbenden, zodat we samen op constructieve wijze de toekomst tegemoet kunnen treden.

Het belangrijkste wat we met de luistersessies willen bereiken is consensus over hoe verschillende landbouwsystemen kunnen helpen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te verwezenlijken.

Als de gesprekken rond eind november 2018 zijn afgerond, kunnen we vaststellen waar wij als bedrijf ons op gaan richten. De uitkomsten van de sessies kunnen worden gebruikt als basis om nieuwe verbintenissen aan te gaan voor het gezamenlijk realiseren van onze visie voor de toekomst. We willen vaststellen hoe we sneller producten en technologieën kunnen ontwikkelen waarmee we kunnen blijven voorzien in de behoeften van kleine en grote landbouwbedrijven en van de maatschappij, ook in de toekomst. Onze bevindingen gaan we vervolgens vertalen naar een nieuwe versie van ons succesvolle “Good Growth Plan” voor na 2020. Naar verwachting zullen we begin volgend jaar aankondigen welke stappen we in de toekomst willen nemen,” aldus Brand.

Volgens Syngenta’s Chief Sustainability Officer zullen er verschillende soorten luistersessies plaatsvinden, waaronder rondetafelgesprekken en één-op-één-sessies.

“We willen overal ter wereld rechtstreeks contact zoeken met verschillende groepen en individuen die samen een dwarsdoorsnede vormen van alle partijen die belang hebben bij duurzame landbouw.”