Algemene Verkoopvoorwaarden Syngenta Seeds aangepast

Over Syngenta

Met ingang van 20 december 2019 zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (‘de Voorwaarden’)  van Syngenta Seeds B.V. gewijzigd. De Voorwaarden van Syngenta Seeds B.V. zijn geactualiseerd en gemoderniseerd en zijn hier te raadplegen.

De Voorwaarden zijn, ter vervanging van de oude verkoopvoorwaarden van 2004, vanaf 20 december 2019 van toepassing op alle nieuwe bestellingen bij en op nieuwe koop- en distributieovereenkomsten met Syngenta Seeds B.V. De gewijzigde Voorwaarden zijn dus niet van toepassing op lopende bestellingen en/of overeenkomsten vóór 20 december 2019.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de gewijzigde Voorwaarden dan kan u terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon.