D66 Tweede Kamerlid bezoekt Syngenta - DSM biocontrols partnership in Delft

Over Syngenta
DSM Syngenta partnership
Tjeerd de Groot met DSM en Syngenta

D66 Tweede Kamerlid bezoekt Syngenta- DSM biocontrols partnership in Delft

Hoe ziet de toekomst van gewasbescherming eruit? Wat kunnen we verwachten van biologische middelen en op welke termijn zijn deze nieuwe oplossingen beschikbaar voor telers? Deze vragen stonden centraal bij het bezoek van D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot op maandag 26 maart aan het DSM-Syngenta partnership in Delft. In een “BioAlliance” zoeken DSM en Sygnenta samen naar nieuwe baanbrekende oplossingen in biologische gewasbescherming. Ze maken daarbij gebruik van complementaire expertise; DSM is kampioen in het vinden en produceren van micro-organismen, Syngenta is expert in planten en landbouw. De Groot prees het gezamelijke onderzoek van DSM en Syngenta naar micro-organismen die ingezet kunnen worden voor biologische gewasbescherming. Tegelijkertijd stelde De Groot dat het vraagt om een andere evaluatie van middelen. De Groot: “Er moet veel meer gekeken worden naar de rol van middelen in een systeem in plaats van de huidige individuele middelen beoordeling. Uiteraard wel met de wetenschap als basis.”

(English)
D66 MP visits Syngenta

What does the future of CP look like? What can we expect from biocontrols and when will they be available for farmers? These were the central questions of the visit of D66 MP Tjeerd de Groot on Monday 26 March to the DSM-Syngenta partnership in Delft. In a “BioAlliance” DSM and Syngenta are jointly seeking new ground-breaking solutions in biological crop protection. They’re using each other’s complimentary expertise; DSM is champion in finding and producing micro-organisms, Syngenta an expert in plants and agriculture. De Groot praised the joint research of DSM and Syngenta in micro-organisms that can be used for biological crop protection. De Groot also stated that it does require a different evaluation of CP product. De Groot: “We have to apply a system-evaluation based on IPM in-stead of an individual product evaluation. Of course with science as the basis.”